Wspierają nas finansowo

Dziękujemy za wsparcie finansowe naszych działań następującym organizacjom i instytucjom:

CEE Bankwatch Network, 2002-2020

Charles Mott Foundation, USA, 2004-2013

Community for Environmental Education Development, UK 2002-2003

European Climate Foundation, 2008-2009, 2011-2020

European Environmental Bureau, 2008

Fundacja Edukacja dla Demokracji, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Fundacja Fundusz Współpracy (PHARE, Transition Facility), 2002-2003, 2006, 2007, 2008

Fundacja im. Stefana Batorego, 2004, 2005, 2006, 2007

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012

Comite Francais Pour la Solidarite Internationale, 2009-2012

UNDP Small Grants Programme, 2003

Global Greengrants Fund, 2003

Komisja Europejska, DG Justice, Security and Freedom, 2006, 2007

Komisja Europejska, Europe Aid, 2009-2013, 2015-2017

Komisja Europejska, Program Młodzież w Działaniu, 2008

Komisja Europejska, LIFE 2018-2020

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy/ECORYS Polska Spółka z o.o., 2009, 2010

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy/Fundacja im. S. Batorego 2014-2016

Milieukontakt Oost-Europa NL, 2006, 2007

Ministerstwo Gospodarki, 2005

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2006, 2008, 2009

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2007-2013, 2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2004-2006, 2008-2014

Oxfam International, 2008, 2009-2012

Parnership for Transparenty Fund, 2006

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, 2008, 2009, 2012

Presidency Fund, 2007, 2008-2009

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2012-2013

Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, 2001, 2002, 2003

Szwajcarski Program Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej/ECORYS Polska Spółka z o.o., 2012, 2013

The Northern Alliance for Sustainability ANPED, 2005, 2006

The Staples Trust, 2003

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003, 2008

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2006, 2007

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 2001, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013

International Visegrad Fund – 2010, 2011, 2017

NL_gov_logo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii  1999-2001, 2017

Matra Fund, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii 1999-2001


Drukuj Drukuj