Organizacje partnerskie

Centrum Prawa Ekologicznego ul. Uniwersytecka 1, 50-951 Wrocław tel. (71) 34 102 34, e-mail: cpe@eko.wroc.pl www.cpe.eko.org.pl

Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15/1, 00-743 Warszawa tel. (22) 851 04 02, e-mail: ine@ine-isd.org.pl www.ine-isd.org.pl

Polski Klub Ekologiczny ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice tel./fax (32) 231 85 91, e-mail: biuro@pkegliwice.pl www.pkegliwice.pl


Drukuj Drukuj