MEMBERS

Foundation for Sustainable Development FER
ul. Białoskórnicza 26, 50-132 Wrocław
phone: +48 71 343 08 49, fax 344 59 48, e-mail: biuro@eko.wroc.pl
eko.wroc.pl

Green Federation GAJA
ul. 5 Lipca 45, 70-374 Szczecin
phone/fax: +48 91 489 42 32, e-mail: fzbiuro@gajanet.pl
gajanet.pl

Ecological Library Foundation
ul. Kościuszki 79, 61-715 Poznań
phone: +48 61 852 41 39, fax: 852 82 76. e-mail: rceebepz@free.ngo.pl
rceebepz.free.ngo.pl

The Centre for Environmental Activities “Zrodla”
90-734 Łódź ul. Więckowskiego 33 pok. 310
phone: +48 42 632 03 11, fax: 630 17 49, e-mail:office@zrodla.most.org.pl
zrodla.org/english/

Social Ecological Institute
ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa
phone/fax: +48 22 668 97 92, e-mail: ewa.sieniarska@plusnet.pl
www.sie.org.pl

The Association for Sustainable Development “Agro-Group”
ul. Ciepła 19 A, 15-472 Białystok, Poland
phone/fax: + 48 85 6537576 , e-mail: biuroagro@wp.pl
www.agro-group.org

Society for Nature and Man
ul. Głęboka 8a, 20-612 Lublin
phone/fax: +48 81 743 71 04, e-mail: oikos@eko.lublin.pl
ekolublin.pl

Toruń Ecological Association TILIA
ul. Bydgoska 7, 87-100 Toruń
phone/fax: +48 056 657 60 85, e-mail: tilia@tilia.org.pl
tilia.org.pl

Association “Ekoskop”
ul. Strzelnicza 15/9, 35-103 Rzeszów
phone: +48 607 039 990 e-mail: ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl
http://www.ekoskop.rzeszow.pl/

Fundacja Aeris Futuro
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
phone/fax: +48 726 546 000, e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
aerisfuturo.pl