Board and Team

Board:

Joanna Furmaga – President, joanna@zielonasiec.pl
Krzysztof Smolnicki – Vice-President, ksmolnicki@zielonasiec.pl
Marta Wiśniewska – Vice-President, martawisniewska@zielonasiec.pl

Team:

Programme – Buy Responsibly
Programme’s Leader: Maria Huma maria@zielonasiec.pl
Małgorzata Małochleb, Magdalena Noszczyk (3R Academy)
Justyna Szambelan (Buy Toys Responsibly)
Zuzanna Zajczenko, Małgorzata Krzystkiewicz

Programme – Action for Global South
Programme’s Leader: Aleksandra Antonowicz ola@globalnepoludnie.pl
Katarzyna Zegadło, Dominik Paszkiewicz, Emilia Ślimko

Programme – For the Climate
Programme’s Leader: Marta Śmigrowska msmigrowska@zielonasiec.pl
Aleksandra Antonowicz, Dominik Paszkiewicz (For the Climate – Against Poverty), Maria Huma, Emilia Ślimko, Małgorzata Krzystkiewicz

Programme – Funds for Sustainable Development
Programme’s Leader: Marta Wiśniewska mwisniewska@bankwatch.org
Anna Roggenbuck, Katarzyna Zegadło, Przemysław Kalinka

Programme – Green Partnership in Eastern Europe
Programme’s Leader: Joanna Furmaga joanna@zielonasiec.pl
Krzysztof Smolnicki, Radosław Piela

PGN’s Head office in Warsaw: info@zielonasiec.pl