Nadchodzą zmiany dla prosumentów zbiorowych

PulpitEOT 0 - samo foto

Czego potrzebują i czego mogą się spodziewać członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz spółdzielni energetycznych pragnący pozyskiwać własną energię ze źródeł odnawialnych? W jakim kierunku rozwija się demokracja energetyczna w Polsce? Jakie czynniki kształtują nasz rynek energetyczny? 10 października w Poznaniu dyskutowali o tym uczestnicy konferencji „Energetyka Obywatelska TERAZ!”.

Mecenas Michał Tarka, doradca Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, po przedstawieniu aktualnej kondycji rynku prosumenckiego oraz po dokonaniu przeglądu zmian systemu prawnego, jakie zaszły w tym roku w kierunku liberalizacji rynku energii i uwalnianiu energetycznego potencjału obywateli, zapowiedział kolejną nowelizację ustawy OZE.

EOT03 Mecenas Tarka podkreślał, że „Świat nie czeka na prawo. To prawo idzie za postępem.” i dlatego konieczne jest pilnie stworzenie atrakcyjnego środowiska prawnego dla rozwoju energetyki rozproszonej również przez prosumentów grupowych – mieszkańców budynków wielorodzinnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.  Zaprezentował też projekt bardzo ciekawego pilotażowego projektu, który ma zostać zrealizowany na dachach bloków poznańskiego osiedla Winogrady. Mecenas Tarka wskazał na konieczność zmiany obecnych przepisów regulujących działanie, nielicznych na razie, spółdzielni energetycznych, tak by mogły one funkcjonować również w miastach.

YT ikona PNG Prezentacja mec. Michała Tarki

Adam Dzienis, współautor filmu „Human Energy, którego zwiastun zaprezentowano na konferencji (film jest już dostępny do obejrzenia w sieci, za symboliczne 3€), w bardzo ciekawy sposób opisał podłoże społeczne, wcale nieoczywiste priorytety i motywacje kierujące spółdzielcami, uwarunkowania prawne, perspektywy, ale i ograniczenia w rozwoju spółdzielczości energetycznej w Polsce i Europie. Obok zachęt i podkreślania korzyści płynących z takich oddolnych inicjatyw, podzielił się też gorzkimi refleksjami na temat wciąż istniejących, szczególnie w Polsce, poważnych barier – braku strategii, niestabilności prawa, niskiego kapitału społecznego, nieufności wobec władz, uzależnienia od dotacji i wielu innych.

YT ikona PNG Prezentacja Adama Dzienisa

Jakub Koczorowski z Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła podkreślił rolę pomp ciepła, które w sprzężeniu z instalacjami fotowoltaicznymi i rocznym okresem bilansowania stanowią bardzo atrakcyjną a w dodatku zeroemisyjną alternatywę dla wszelkich pozostałych źródeł ogrzewania. Ilustracją tego była prezentacja założeń bardzo ciekawego programu „Dom bez rachunków” realizowanego dzięki współpracy podmiotów z branży pomp ciepła, fotowoltaiki i wentylacyjnej.

YT ikona PNG Prezentacja Jakuba Koczorowskiego

Barbara Adamska, ekspertka ds. energetyki rozproszonej i magazynowania energii zaangażowana w kilka zaawansowanych projektów klastrów eneregetycznych, naświetliła rewolucyjne zmiany, jakie zaszły na rynku energetycznym w ostatniej dekadzie ale wskazała też systemowe zmiany jakich energetyka obywatelska w Polsce najbardziej potrzebuje – prosumenci, spółdzielnie i klastry. Podkreślała korzyści nie tylko z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa energetycznego, ale również czysto ekonomiczne, dzięki temu, że nakłady na energię ponoszone przez jej odbiorców, będą zatrzymywane w systemie lokalnym – spółdzielni czy klastrze.

YT ikona PNG Prezentacja Barbary Adamskiej

Radosław Gawlik, prezes stowarzyszenia EKO-UNIA przedstawił natomiast zarys kompleksowej koncepcji transformacji polskiej energetyki do 100% OZE w roku 2050, autorstwa prof. Jana Popczyka, uznanego autorytetu i współtwórcy polskiego systemu energetycznego. Z uwagi na obszerność tego opracowania, Radosław Gawlik przedstawił tylko wybrane elementy, zachęcając do dokładnego zapoznania się z tym dokumentem, szczególnie przez obecne na sali osoby, które będą brały aktywny udział w modelowaniu przyszłego rynku energii. Z pełną wersją koncepcji prof. Popczyka można zapoznać się TUTAJ.

YT ikona PNG Prezentacja Radosława Gawlika

Drugą część konferencji stanowiła debata wyborcza poświęcona rozwojowi energetyki rozproszonej i transformacji energetycznej Wielkopolski, moderowana przez Rafała Zasunia – red. nacz. portalu WysokieNapiecie.pl. Wzięło w niej udział czworo przedstawicieli wiodoących partii politycznych z Wielkopolski: Jadwiga Emilewicz (PiS/Porozumienie), Andrej Grzyb (PSL), Dariusz Jóźwik (Lewica) oraz Miłosława Stępień (KO/Zieloni), spośród których dwoje pierwszych w wyborach 13.10 uzyskało mandaty poselskie.

Konferencję zorganizowali wspólnie: ruch Więcej Niż Energia, Polska Zielona Sieć, EKO-UNIA oraz firma szkoleniowa Capital Training Studio. Partnerem merytorycznym była Kancelaria Prawna Tarka Trupkiewicz i Wspólnicy. Patronem instytucjonalnym było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.


Drukuj Drukuj