Co piszczy w programie Energia Plus?

Jadwiga Emilewicz PZS WNE (1)Jakie są szanse i najbliższa przyszłość energetyki prosumenckiej w Polsce? Co zawiera, komu, kiedy i w jakim stopniu pomoże program Energia Plus?  Jak był przygotowywany i kiedy wejdzie w życie? Ruch Więcej Niż Energia zorganizował bardzo gorącą debatę z udziałem jego autorów i ekspertów z sektora prywatnego i samorządowego.

Tegoroczny Kongres Energetyki Obywatelskiej rozpoczął się mocnym akcentem – gdy zapowiadany od stycznia Program Energia Plus był w drodze do Kancelarii Premiera, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz przedstawiała na kongresie jego założenia, szczegóły i wstępny harmonogram wdrażania poszczególnych etapów. Program składa się z pakietu zmian prawnych i administracyjnych, mających nie tylko rozszerzyć ustawową definicję prosumenta na dodatkowe grupy podmiotów i usprawnić uruchamianie własnych źródeł energii, ale też uczynić takie przedsięwzięcia bardziej opłacalnymi i „przekonać nieprzekonanych”.

Najważniejsze cele programu to:

  • Rozszerzenie definicji prosumenta o przedsiębiorstwa
  • Usunięcie „antyprosumenckich” barier dla obecnych lub niedoszłych prosumentów (szczególnie JST)
  • Skrócenie okresu przyłączania prosumentów do sieci
  • Usprawnienie rozliczania opustów za energię oddaną przez prosumentów do sieci (bilansowanie międzyfazowe)
  • Możliwość współpracy z alternatywnymi (wobec największych OSD) sprzedawcami energii.
  • Obniżenie kosztów kredytów na mikroźródła OZE
  • Umożliwienie realizacji celu 15% OZE do 2020.

Dodatkowym celem, jaki postawili sobie autorzy programu, było na tyle skuteczne zdopingowanie nowych prosumentów, by wolumen energii odnawialnej z mikroźrodeł, jaki przybędzie w 2019 roku, wyniósł przynajmniej 200 MW, czyli tyle ile jeden z 60 przestarzałych bloków węglowych wpiętych w polski system elektroenergetyczny.

Oprócz zmian przedkładanych właśnie Radzie Ministrów, dalsze prace na rzecz rozwoju energetyki prosumenckiej mają dotyczyć uproszczenia systemu opustowego (szczególnie dla JST), zmian podatkowych oraz nowych instrumentów finansowych, również dla większych instalacji.

Szczegóły obecnych propozycji zawartych w programie rozwinął uczestniczący w panelu mecenas Michał Tarka, współautor i doradca MPiT ds. programu Energia Plus. Podkreślając niezwykle szybkie (jak na sektor energetyczny) tempo pracy nad projektem zapowiedział jednocześnie, że wdrażanie wsparcia dla prosumentów zaplanowano w dwóch etapach. Obecnie przygotowane rozwiązania skupiają się na likwidacji istniejących barier prawnych i regulacyjnych (nowelizacja ustawy OZE) dla wszystkich potencjalnych prosumentów. Na horyzoncie zaś jest implementacja unijnej dyrektywy RED2 o odnawialnych źródłach energii (2021).

Pozostali eksperci przeanalizowali potencjał zmian, jaki program ten może przynieść w sektorze przedsiębiorstw, samorządów, elektroenergetyki i ciepłownictwa. Nie tylko treść, ale i wyjątkowy tryb procedowania programu, wywołały bardzo burzliwą dyskusję zarówno wśród panelistów jak i uczestników kongresu.  Część, a wśród nich minister Emilewicz, przekonywała, że wyjątkowo szybkie tempo i bardzo ograniczone konsultacje programu są usprawiedliwione palącą potrzebą natychmiastowego działania oraz brakiem kontrowersji wobec rozwiązań proponowanych do wdrożenia w pierwszej kolejności. Oponenci zwracali jednak uwagę na „autorytarne” podejście autorów i paradoks pomijania szerokich konsultacji proponowanych obecnie rozwiązań, mających z definicji służyć milionom interesariuszy.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z prezentacją programu

…a następnie z gorącą dyskusję wokół programu Energia Plus.

Zachęcamy też do zapoznania się komentarzami po tej części kongresu w relacjach patronów medialnych KEO2019, np. na portalu BiznesAlert.pl.

logo BiznesAlert

Bliższe informacje o tematach i uczestnikach III Kongresu Energetyki Obywatelskiej znajdują się na stronie wydarzenia:

wiecejnizenergia.pl/KEO-2019/

4_3_Konferencja_ZS_201929_3_Konferencja_ZS_20197_3_Konferencja_ZS_2019

19_3_Konferencja_ZS_201910_3_Konferencja_ZS_2019

13_3_Konferencja_ZS_201914_3_Konferencja_ZS_2019 16_3_Konferencja_ZS_201926_3_Konferencja_ZS_201931_3_Konferencja_ZS_201928_3_Konferencja_ZS_201937_3_Konferencja_ZS_2019


Drukuj Drukuj