Sprawdź kandydatów w swoim okręgu

6Jak sprawdzić którzy kandydaci startujący w wyborach w twoim mieście, gminie, powiecie czy województwie chcą postawić na rozwój energetyki oszczędnej, rozproszonej i odnawialnej?  Teraz łatwo. Ruszyła przedwyborcza akcja „Popieram energetykę obywatelską”

Jedną z ważniejszych, a pomijaną dotąd sprawą, o której zadecydują wyniki zbliżających się wyborów samorządowych, będzie sposób zarządzania energią na poziomie regionalnym i lokalnym – z jakich źródeł będziemy pozyskiwać prąd i ciepło, jak je oszczędzać oraz jakie wsparcie otrzymają mieszkańcy ze strony nowego samorządu. 12 września ruch Więcej Niż Energia uruchomił akcję, dzięki której wyborcy z całej Polski będą mogli łatwo sprawdzić którym kandydatom i kandydatkom z ich okręgów, którym leży to na sercu.

Do kogo jest adresowana?

Do osób startujących w wyborach samorządowych ale przede wszystkim – do ich potencjalnych wyborców. Akcja ma na celu wprowadzenie zagadnień zarządzania energią do debat przedwyborczych.  Pomoże w ten sposób lepiej uświadomić Polkom i Polakom w jaki sposób niezależność i efektywność energetyczna oraz koszty energii wiążą się z jakością powietrza i przyszłością ich małych ojczyzn.

Ruch Więcej Niż Energia przygotował prostą deklarację. Podpisując ją kandydaci mogą wyrazić swoje poparcie dla energetyki obywatelskiej, czyli rozproszonej, oszczędnej i odnawialnej.

Głównym narzędziem będzie strona internetowa, zawierająca treść deklaracji, podstawowe informacje o całym przedsięwzięciu, energetyce obywatelskiej oraz o sygnatariuszach deklaracji. Ich profile będą zamieszczane na stronie internetowej zgodnie z kolejnością nadsyłania zgłoszeń. Kandydatów popierających energetykę obywatelską będzie można łatwo wyszukać alfabetycznie lub na mapie, według regionu, w którym kandydują.

Kampania jest całkowicie apolityczna, podobnie jak energia, z której wszyscy korzystamy. Do udziału w tej akcji zapraszani są wszyscy startujący w wyborach, niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej, regionu oraz stanowiska, na które kandydują – podkreśla Joanna Furmaga, prezes Polskiej Zielonej Sieci, współzałożyciela ruchu Więcej Niż Energia.

Dzięki tej inicjatywie wyborcy w całej Polsce będą mogli w prosty sposób dowiedzieć się, którym osobom kandydującym w ich okręgu nie jest obojętne w jaki sposób generowana jest energia zużywana na ich terenie, czy będzie dostarczana stabilnie i wykorzystywana efektywnie, ile będzie kosztować, jakie kandydaci mają pomysły na walkę z ubóstwem energetycznym oraz poprawę jakości powietrza –  dodaje.

Kandydujesz? Weź udział w akcji, podpisz deklarację i daj się poznać wyborcom. Znasz osoby, które kandydują? Daj im znać!

Zapraszamy na stronę wyborysamorzadowe.wiecejnizenergia.pl

 


Drukuj Drukuj