60. urodziny EBI – europejskie NGO wskazują niezbędne zmiany

Kompas - strategia2Sześćdziesiąta rocznica powstania Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) to czas na gratulacje i powinszowania, ale również na przemyślenie modelu zarządzania i priorytetów inwestycyjnych Banku na przyszłość. Zdaniem Polskiej Zielonej Sieci i 21 innych europejskich organizacji społecznych, EBI musi teraz działać bardziej demokratycznie, mocniej i konsekwentnie wspierać walkę ze zmianami klimatu oraz skuteczniej bronić praw człowieka.

W najbliższy piątek 22 czerwca w Luksemburgu odbędzie się spotkanie 28 ministrów finansów UE, pełniących zarazem funkcję gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który obchodzi właśnie 60. rocznicę powstania.

Polska Zielona Sieć wraz z 21 innymi europejskimi organizacjami społecznymi, życzy EBI kolejnych dekad jeszcze owocniejszej pracy na rzecz obywatelek i obywateli Unii Europejskiej i by jubilatowi w tym dopomóc, wystosowało pismo do Rady Gubernatorów, zawierające rekomendacje dotyczące pożądanych zmian w funkcjonowaniu banku. W liście tym, organizacje podkreślają znaczenie przyszłych działań Banku dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, ale i wskazują konieczność przeprowadzenia gruntownych reform – zmiany priorytetów inwestycyjnych banku oraz rozwiązania strukturalnych problemów dotyczących jego dotychczasowych praktyk i modelu biznesowego.

W piśmie wskazano dziewięć kluczowych obszarów, w których potrzebne są zmiany, jesli Bank ma stać się rzeczywistą siłą na rzecz pozytywnych przemian społecznych i gospodarczych w zmieniającej się Europie. Czołowy postulat dotyczy uspójnienia polityk i priorytetów inwestycyjnych banku z zapisami Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu. W szczególności organizacje podkreślają, że odpowiedzialność i konsekwencja w realizacji podjętych przez UE zobowiązań wymaga wygaszenia przez EBI finansowania inwestycji w paliwa kopalne a zwiększenia poziomu inwestycji w efektywność energetyczną i rozproszone odnawialne źródła energii o większym znaczeniu lokalnym i regionalnym.

Inny ważny postulat dotyczy wprowadzenia bardziej demokratycznego i transparentnego modelu zarządzania bankiem oraz priorytetowego traktowania ochrony i umacniania praw człowieka. Chodzi tu przede wszystkim o zwiększenie spójności i przejrzystości działań banku, bardziej otwarty dialog między EBI a społeczeństwem obywatelskim oraz zwiększenie nadzoru innych instytucji UE nad działalnością banku, a także zapewnienie efektywnych i niezależnych mechanizmów odwoławczych dla osób i społeczności dotkniętych skutkami inwestycji finansowanych przez bank nie tylko w Europie, lecz na całym świecie.

Sieć CEE Bankwatch i jej organizacje członkowskie działające w Europie Środkowej i Wschodniej monitorują skutki społeczne i środowiskowe inwestycji finansowanych przez EBI od 1995 r. Posiadając dużą wiedzę zarówno o szansach, jak i ryzykach wiążących się z finansowanymi przez EBI inwestycjami, zwróciły się do ministrów finansów krajów UE, w tym do szefowej polskiego Ministerstwa Finansów Teresy Czerwińskiej, z apelem o to, by 60. rocznica powstania Banku stała się dla niego punktem zwrotnym i by EBI stał się instytucją realnie służącą zrównoważonemu rozwojowi i interesowi publicznemu.

Zdaniem Joanny Furmagi, prezes Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Europejski Bank Inwestycyjny mógłby dla klimatu i transformacji energetycznej zrobić więcej niż do tej pory: W porównaniu do wielu innych krajów UE, w Polsce proklimatyczne inwestycje finansowane przez EBI wyglądają dość skromnie, podczas gdy potrzeby naszego kraju w tym względzie są ogromne. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach EBI znacząco przyczyni się do sprawiedliwej, obywatelskiej, zdecentralizowanej transformacji energetycznej w Polsce. Tego mu gorąco życzymy.

Izabela Zygmunt, reprezentująca CEE Bankwatch i Polską Zieloną Sieć, dodaje: Apelujemy do Europejskiego Banku Inwestycyjnego o bardziej ambitne działania w sprawie klimatu oraz bardziej partycypacyjny i demokratyczny model zarządzania. To dwa blisko powiązane cele. Zwłaszcza w Polsce, gdzie prowęglowa polityka rządu rozmija się z tym, czego chce większość obywateli i samorządów, EBI powinien śmielej korzystać z pomysłów, inicjatywy i energii obywateli w lokalnych społecznościach, miastach i regionach.

pdf-icon-greenList do członków Rady Gubernatorów EBI


Drukuj Drukuj