Konsultacje rządowego programu StopSmog

Dymy z kominówW poniedziałek 16 kwietnia zakończyły się dość nietypowe konsultacje projektu ustawy, stanowiącej ramy dla uruchomienia pilotażowego programu StopSmog, mającego być częścią rządowego programu Czyste Powietrze. Projekty pilotażu StopSmog przewiduje możliwość dotowania w 100% termomodernizacji domów jednorodzinnych należących do osób o bardzo niskich dochodach, zamieszkujących 33 polskie miasta z listy WHO 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie.

Konsultacje prowadzone były przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii o tyle nietypowo, że za pośrednictwem PAP ogłoszono je całej Polsce, ale zaproszono do nich jedynie wybrane jednostki samorządowe – gminy i właściwe im urzędy marszałkowskie, na terenie których znajdują się miasta wytypowane do objęcia pilotażem.

Na interwencji ruchu społecznego Więcej Niż Energia (WNE), którego członkiem-założycielem jest m.in. Polska Zielona Sieć, zostaliśmy również zaproszeni do przekazania uwag, co za pośrednictwem WNE oczywiście uczyniliśmy.

Doceniając fakt, że po bardzo długich namysłach polski rząd zabrał się za opracowywanie narzędzi walki z niską emisją – głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy – WNE przekazał na ręce pełnomocnika premiera ds. programu „Czyste Powietrze”, Piotra Woźnego, listę uwag, pytań i propozycji dotyczących konsultowanego projektu.

Główne wątpliwości dotyczyły:

  • niespotykanej nawet w bogatszych krajach wysokości dotacji (100%),
  • niewielkiej alokacji środków i skali programu (średnio 120-150 domów w każdej z gmin),
  • nieprecyzyjnych kryteriów dostępu,
  • ryzyka nadużyć i niesprawiedliwości społecznej (dotacja dla max 13%  budynków spełniających kryteria),
  • braku zapewnienia niezbędnego poziomu kompetencji z zakresu energetyki i inżynierii finansowej na szczeblu wykonawczym (gminnym)
  • oraz nierealistycznych wymagań, czyniących ten program niemożliwy do zrealizowania w 2018 roku.

Mamy nadzieję, że wszelkie przyszłe konsultacje tak ważnych narzędzi walki o czyste powietrze, będą organizowane w sposób otwarty, z większym wyprzedzeniem i będą szeroko komunikowane.

[Dodano 19.04]

pdf-icon-green

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska przekazanego przez sekretariat ruchu Więcej Niż Energia


Drukuj Drukuj