Katowice 2050: Sprawiedliwa Transformacja

Foto: debata obywatelska Katowice 2050: sprawiedliwa transformacja

W wydarzeniu zorganizowanym 22 marca udział wzięli eksperci z Polskiej Zielonej Sieci, Instytutu Badań Strukturalnych, Forum Energii, Regionalnego Centrum Analiz i Planowania Strategicznego urzędu marszałkowskiego oraz prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego

Co to jest sprawiedliwa transformacja? Jakie niesie wyzwania? Co na to obywatele? Uczestnicy zorganizowanej 22 marca debaty obywatelskiej rozmawiali o tym, jak powinny zmieniać się Katowice i Górny Śląsk.

Sprawiedliwa transformacja rozpoczyna się od otwartego i szczerego dialogu. W przypadku transformacji mamy do czynienia z grą sprzecznych interesów. Zagrożenie terapią szokową jest bardzo realne.

Kiedy zaczynamy przebudowę scentralizowanego systemu energetycznego w kierunku rozproszonej produkcji własnej czystej energii, potrzebny jest dialog, w którym będzie miejsce na głos nie tylko spółek wydobywczych i energetycznych, lecz przede wszystkim obywateli. Czy procesowi wychodzenia z węgla ktoś nadaje kierunek i czy ktoś zarządza procesem sprawiedliwej transformacji? – takie pytania postawiła Izabela Zygmunt z Polskiej Zielonej Sieci.

Jak mówił Mieczysław Kieca, prezydent miasta Wodzisław Śląski: Dziś na Śląsku potrzebujemy umowy politycznej i społecznej w sprawie sprawiedliwej transformacji. Piszemy piękne strategie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju, a tymczasem potrzeba partnerskiego porozumienia w sprawie zadań na kilkanaście lat. Myśleć wspólnotowo i nie oszukiwać się.

Paweł Smoleń ekspert z Forum Energii zaznaczył natomiast, że Śląsk świetnie sobie daje radę gospodarczo – powstają nowe miejsca pracy w nowych branżach i w wielu miejscach brakuje już pracowników. Istnieje jednak realne zagrożenie, że pozostawienie mieszkańców samym sobie, doprowadzi mimo dobrej sytuacji regionu do powstania dużych obszarów biedy i wykluczenia. Najważniejszym społecznym wyzwaniem jest aktywizacja zawodowa pewnych obszarów terytorialnych i grup społecznych. Trzeba pokazać ludziom, że są nowe miejsca pracy w innych branżach, gdzie można znacznie łatwiej i bezpieczniej pracować. Śląsk potrzebuje pracy z ludźmi, profesjonalnej, opartej na lokalnych realiach, a nie emocjach – powiedział.

Pełna relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie:

https://biznesalert.pl/bomiasto-bialas-cop24/

Autor: Patryk Białas, Stowarzyszenie BoMiasto.


Drukuj Drukuj