Apel o większe wsparcie klimatu w budżecie UE

Fot. Sébastien Bertrand (Wikimedia Commons)

Fot. Sébastien Bertrand (Wikimedia Commons)

31 europejskich organizacji społecznych, stowarzyszeń biznesowych i think tanków 5 kwietnia przesłało przewodniczącemu Komisji Europejskiej Jean-Claude’owi Junckerowi apel o wzmocnienie ochrony klimatu w przyszłym budżecie UE. List podpisała również Polska Zielona Sieć.

Sygnatariusze domagają się, by przyszły budżet Unii Europejskiej był spójny z celami Porozumienia Paryskiego oraz przyjętymi przez ONZ Celami Zrównoważonego Rozwoju. W związku z tym postulują, by w przyszłym budżecie UE wydatków na ochronę klimatu zwiększono znacznie powyżej obecnego poziomu 20 proc.  Apelują również o zaprzestanie finansowania ze środków unijnych jakichkolwiek inwestycji sprzecznych z celami Porozumienia Paryskiego oraz o podjęcie działań, które sprawią, że wszelkie przepływy finansowe i zachęty fiskalne w UE będą spójne z dekarbonizacyjnymi celami Porozumienia.

Pełna treść listu w języku angielskim.

.


Drukuj Drukuj