Od szkolnych ogrodów do odpowiedzialnej konsumpcji

KONFERENCJA ŻYWNOŚĆ-OGRODY-EDUKACJAWraz z Fundacją Otwarty Plan zapraszamy na konferencję pt. Żywność – Ogrody – Edukacja. Do uczestnictwa zapraszamy nauczycielki, nauczycieli, edukatorki oraz edukatorów. Konferencja jest częścią europejskiej kampanii “Jedz lokalnie, myśl globalnie! Od szkolnych ogrodów do zrównoważonych systemów żywnościowych”, dedykowanej tematyce żywności we współczesnym świecie.

Data: 4.12.2017 , godz. 11.00-16.15

Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5, Hotel Europejski

Celem konferencji jest popularyzacja działań, materiałów i metod edukacyjnych wypracowanych w kampanii popularyzacja ekologicznego ogrodu szkolnego jako narzędzia edukacji globalnej zwrócenie uwagi na globalne wyzwania, takie jak: dostęp do żywności, zmiany klimatu, negatywny wpływ rolnictwa konwencjonalnego na środowisko, oraz lokalne rozwiązania, oparte na wspieraniu lokalnego i ekologicznego rolnictwa, społeczności rolniczych, odpowiedzialnej konsumpcji żywności oraz tworzeniu inicjatyw na rzecz suwerenności żywnościowej.

W celu zgłoszenia się na konferencję, prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Program konferencji

10.00 – 11.00 Rejestracja

11.00 – 11.10 Oficjalne rozpoczęcie i przywitanie gości

11.10 – 11.30 Żywność we współczesnym świecie, prowadzenie: Emilia Ślimko, Fundacja Otwarty Plan/Polska Zielona Sieć

11.30 – 12.00 Jak realizować działania dotyczące tematyki żywności w kontekście edukacji globalnej – dobre praktyki kampanii Jedz lokalnie, myśl globalnie! w Polsce, prowadzenie: Magdalena Klarenbach, Fundacja Otwarty Plan/Polska Zielona Sieć

12.00 – 12.30 Syndrom deficytu natury u dzieci i młodzieży – jak temu przeciwdziałać?, Kasper Jakubowski, edukator przyrodniczy/architekt zieleni

12.30 – 12.45 Przerwa kawowa

12.45 – 13.15 Ogród szkolny jako przykład łączenia społeczności, prowadzenie: Dobrosława Egner, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, Piekary Śląskie

13.15 – 13.45 Nasz wielofunkcyjny ogród jako narzędzie edukacyjne dla uczniów/ennic z Specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie: Beata Górny, Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa ARKA, Katowice

13.45 – 14.45 Przerwa obiadowa

14.45 – 15.30 Jak prowadzić ekologiczny ogród szkolny?, prowadzenie: Paweł Najbar, ekspert od rolnictwa i ogrodnictwa

15.30 – 16.00 Dyskusja z prelegentami

16.00 – 16.15 Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów uczestnictwa

Kontakt:

Organizatorzy:

Patronaty honorowe:

  • Anny Zalewskiej – Ministra Edukacji Narodowej
  • Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego
  • Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.


Drukuj Drukuj