Przyszłość funduszy z ETS – apel Koalicji Klimatycznej

Smoke emission from factory pipesJuż lada moment, na początku listopada zakończą się prace nad rewizją dyrektywy w sprawie handlu emisjami (ETS). Jednym z wciąż nierozwiązanych problemów jest kwestia wykorzystania wskazanych w niej instrumentów – funduszy stworzonych specjalnie w celu wspierania modernizacji i dywersyfikacji systemów energetycznych w krajach Europy środkowo-wschodniej (tzw. Fundusz Modernizacyjny i art.10c)

Koalicja Klimatyczna, reprezentująca czołowe polskie organizacje ekologiczne (w tym Polską Zieloną Sieć), apeluje do instytucji Unii Europejskiej – Rady, Komisji i Parlamentu – o uszczelnienie dotychczasowych przepisów i zagwarantowanie by fundusze te mogły być wykorzystywane do rozwoju odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej lub dostosowania sieci przesyłowych do energetyki rozproszonej, zamiast – jak ma to miejsce w naszym kraju – stanowić kolejne źródło dotowania przestarzałych i trujących polskich elektrowni węglowych.

Apel Koalicja Klimatyczna - apel ws ETS (pico)Koalicji Klimatycznej do instytucji europejskich ws rewizji dyrektywy ETS (ang.)


Drukuj Drukuj