Środowisko nie obroni się bez niezależnych sądów

Scales of justice with judge gavel on tableApel organizacji ekologicznych w sprawie niezależnych sądów

Dzięki niezależnym sądom, obywatel nie jest bezsilny w sporze z władzami. Dzięki niezależnym sądom, środowisko nie jest bezbronne w starciu z człowiekiem. Nie ma prawidłowej ochrony środowiska bez niezależnych sądów.

Niezależne sądy i środowisko są w Polsce zagrożone. Mamy do czynienia z próbą całkowitego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości politykom.

Jakość powietrza, legalność wycinki drzewa, prawidłowość funkcjonowania zakładów przemysłowych – to tylko kilka spraw, które niebawem mogą być rozstrzygane nie przez niezawisłego arbitra, a przez człowieka zależnego od polityków i ich interesów.

Dlatego jako osoby, dla których ważne jest dobro ludzi i środowiska, sprzeciwiamy się zmianom ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych, a także poselskiemu projektowi ustawy o Sądzie Najwyższym.

Dbając o niezależne sądy, dbamy o środowisko i podstawowe prawa każdego Polaka! Stańmy dzisiaj wszyscy razem w obronie tych wartości!

Podpisani:

 • Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
 • Fundacja Dzika Polska
 • Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • Fundacja Frank Bold
 • Fundacja Greenmind
 • Fundacja Greenpeace Polska
 • Fundacja WWF Polska
 • Fundacja Zielony Instytut
 • HEAL Polska
 • Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
 • Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
 • Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
 • Towarzystwo dla Natury i Człowieka
 • Towarzystwo na rzecz Ziemi
 • Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

 


Drukuj Drukuj