WSA: Pomoc publiczna nie może być tajna

Scales of justice with judge gavel on table20. kwietnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił dwie decyzje Ministerstwa Finansów o odmowie udostępnienia informacji o liście firm, które otrzymały pożyczki ze środków publicznych na sfinansowanie kontraktów eksportowych na zakup polskich towarów i usług. Wnioski Polskiej Zielonej Sieci o udostępnienie informacji dotyczących funkcjonowania rządowego programu „Finansowe Wspieranie Eksportu” prowadzonego przez BGK, Ministerstwo Finansów odrzucało, powołując się na tajemnicę bankową.

Polska Zielona Sieć, realizując projekty pomocy rozwojowej w krajach rozwijających się (np. w Kenii), chciała mieć pewność, że polskie środki publiczne wydawane na wsparcie polskiego eksportu nie niweczą wysiłków podejmowanych przez polski rząd i podmioty takie jak organizacje pozarządowe w ramach współpracy rozwojowej. Działalność sektora prywatnego, szczególnie w krajach rozwijających się, nie musi ale może wiązać się np. z nadmierną eksploatacją środowiska lub pogorszeniem się warunków życia lokalnej ludności. Dokładnie temu polski rząd chce przeciwdziałać przeznaczając na pomoc rozwojową tylko w ostatnim roku 603 mln dolarów.

Jeśli jedną ręką udzielamy pomocy rozwojowej, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby druga ręka nie niweczyła tych wysiłków wspierając niejako w tajemnicy przedsięwzięcia sektora prywatnego w krajach rozwijających się – zauważa Aleksandra Antonowicz-Cyglicka z Polskiej Zielonej Sieci.  Najlepszym krokiem, by uniknąć sytuacji, w której publiczne pieniądze będą „grać przeciwko sobie”, jest jawność. Cieszymy się, że WSA to potwierdził – dodaje.

Ministerstwo Finansów dwukrotnie odmówiło udzielenia wnioskowanych informacji powołując się na tajemnicę bankową. Jednak wnioskowane informacje dotyczą umów cywilnoprawnych (umów  o pożyczki), które Minister Finansów zawarł z określonymi przedsiębiorcami. Obecnie nie ulega wątpliwości, że informacje o umowach cywilnoprawnych (w zakresie m.in. stron umów, kwot na jakie opiewają i przedmiotu tych umów), zawieranych przed podmioty publiczne są jawne, a dostępność informacji w nich zawartych nie podlega ograniczeniu. Jest to konsekwencja wyroku Sądu Najwyższego z 8 listopada 2012 r.

Dodatkowo, informacja będąca przedmiotem wniosku jest związana z udzieleniem pomocy publicznej określonym przedsiębiorcom. Osoby, które zwracają się udzielenie pożyczki na sfinansowanie kontraktów eksportowych, w konsekwencji udzielonej pomocy dysponują środkami publicznymi. Osoby te wstępują w sferę publiczną, związaną z wydatkowaniem środków publicznych, i muszą się liczyć z jawnością informacji z tym związanych.

Po kilkukrotnym wnioskowaniu przez Polską Zieloną Sieć o dostęp do informacji publicznej i odwoływaniu się od odmownych decyzji Ministra Finansów, do postępowania przystąpiła Sieć Obywatelska Watchdog Polska oferując bardzo skuteczną, jak widać  pomoc prawną.

Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku, Ministerstwo Finansów będzie miało 30 dni na wniesienie wniosku o kasację.  Będziemy o sprawie informować na stronie internetowej i na Twitterze.


Drukuj Drukuj