Drżyj SMOGu

ORAOrganizacje pozarządowe walczące o prawo do czystego powietrza, zyskały nowego, ważnego sojusznika. Od strony prawnej możemy liczyć na cenną pomoc ze strony mecenasów z Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Współpracę pomiędzy trzema ekologicznymi  organizacjami pozarządowymi – Greenpeace Polska, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz Polską Zieloną Siecią–  a warszawskimi prawnikami rozpoczęliśmy 13 lutego w warszawskiej siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej.

Podczas spotkania i briefingu prasowego zostały przedstawione założenia projektu oraz został powołany zespół roboczy, który ma pracować nad realizacją planów krótkoterminowych oraz rozpocząć działania długofalowe.

Wśród pilnych działań krótkoterminowych wskazano przede wszystkim prace nad doprowadzeniem do:

  • obniżenia poziomów alarmowania, monitorowania i informowania o jakości powietrza,
  • przegłosowania starannie przygotowanej uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego,
  • wprowadzenia norm monitorowania i kontrolowania jakości paliw, paliw stałych i kotłów,
  • przygotowania pakietu rozwiązań w postaci dobrych praktyk i wytycznych dla administracji rządowej, samorządowej oraz  mieszkańców.

Działania długofalowe dotyczyć będą m.in. wypracowania skutecznych rozwiązań prowadzących do ograniczenia emisji zanieczyszczeń z transportu.

W briefingu wzięli udział Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak, adw. Tomasz Wiliński, członek Komisji Wizerunku i Komunikacji przy ORA w Warszawie i jeden z inicjatorów projektu, r.pr. Agnieszka Warso-Buchanan – ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Paweł Szypulski Fundacja Greenpeace, a Polską Zieloną Sieć reprezentował Marek Józefiak.


Drukuj Drukuj