Rozwój nie szkodzi

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju wg ONZ17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych w 2015 roku przez przywódców wszystkich państw w ramach ONZ, to 17 rzeczy, które łączą nas z mieszkańcami krajów Globalnego Południa. Każdy kraj, czyli również Polska, ma opracować swój sposób na realizację tych celów.

Polska Zielona Sieć opracowała broszurę “Rozwój? Nie szkodzi. Dobre życie dla wszystkich według Celów Zrównoważonego Rozwoju“, w której przybliża 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, będących swego rodzaju planem dla świata na najbliższe 15 lat. Kluczowym założeniem przyjętym przy określaniu tych celów jest by nikogo nie zostawiać z tyłu, pokonywać wyzwania w partnerstwie i zrozumieniu dla możliwości oraz problemów poszczególnych państw. Gdy czyjś rozwój oddala ludzi, nawet z innego kontynentu, od dobrego życia, to jak może wciąż nazywać się rozwojem?

Świat łączą wspólne, globalne wyzwania: ubóstwo, zmiany klimatu, dyskryminacja, dostęp do energii. Dziś jednak mamy już zarówno technologię jak i wiedzę, które pozwalają na pokonywanie tych problemów.

Z broszurą można zapoznać się poniżej. Bliższe informacje znajdują się na stronie Globalnepoludnie.pl

 


Drukuj Drukuj