Czego nie kupią w Polsce fundusze unijne? Nowy raport CEE Bankwatch Network.

titleW ciągu nadchodzących 7 lat, Polska będzie największym beneficjentem środków z unijnego budżetu na lata 2014-2020. Do kraju trafi blisko 80 miliardów euro wsparcia dla polskiej gospodarki. Jednym z najważniejszych obszarów inwestycji będzie przystosowanie do postępujących zmian klimatycznych, w tym wsparcie rozwoju tzw. gospodarki niskoemisyjnej. Polskę czekają wsparte środkami publicznymi wzmożone inwestycje w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i czystego transportu miejskiego. Jednak bez solidnego fundamentu w postaci strategii odchodzenia od paliw kopalnych i budowy zielonej gospodarki, Polska może zaprzepaścić znaczną część drzemiącego w funduszach unijnych potencjału, aby zmodernizować nasz system energetyczny.

CEE Bankwatch Network, międzynarodowa sieć organizacji pozarządowych, której grupą członkowską w Polsce jest Polska Zielona Sieć, przygotował raport, w którym dokonuje analizy i oceny planów inwestycyjnych wspieranych ze środków Europejskiej Polityki Spójności 2014-2020 w 9 państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. 

Analiza ta przedstawia rozczarowujący obraz. Pomimo pokaźnej alokacji oraz zabiegów Komisji Europejskiej, aby ochrona środowiska oraz łagodzenie zmian klimatycznych znalazły się w centrum Funduszy Polityki Spójności, górę wzięły doraźne potrzeby polskich regionów. W obecnym kształcie, polskie plany inwestowania środków unijnych nie przyniosą zielonej transformacji – ich rolą będzie raczej podtrzymanie obecnego zasobochłonnego, uzależnionego od węgla modelu gospodarki.

Polskojęzyczne streszczenie analizy dotyczącej krajowych i regionalnych programów operacyjnych w Polsce dostępne jest tutaj.

Pełen raport dostępny jest w języku angielskim tutaj.


Drukuj Drukuj