List otwarty do uczestników 17 Pikniku Olimpijskiego w Warszawie

Biegnąc na Igrzyska Europejskie do Baku, pamiętajcie o więźniach azerskiego reżimu, którzy ich nie zobaczą.

sfrW najbliższą sobotę, 23 maja 2015 r., Polski Komitet Olimpijski organizuje 17 Piknik Olimpijski z okazji zbliżających się I Igrzysk Europejskich w Azerbejdżanie. Pomimo informacji na stronie, że piknik jest otwarty „absolutnie dla wszystkich”, organizacje pozarządowe nie dostały pozwolenia na zorganizowanie stoiska informującego o problemach dziennikarzy i działaczy praw człowieka w Azerbejdżanie. Sponsorami polskiej reprezentacji na Igrzyska w Baku są m.in. Totalizator Sportowy „Lotto”, Kulczyk Investments, Tauron Polska Energia oraz PKN Orlen.

Podczas gdy Polski Komitet Olimpijski świętuje z okazji zbliżających się Igrzysk, azerski reżim Prezydenta Ilhama Aliyeva dopuszcza się coraz poważniejszych naruszeń praw człowieka. W kraju obecnie jest ponad 80 więźniów politycznych, w 2014 r. służby azerskie aresztowały jedenastu dziennikarzy, blogerów, obrońców praw człowieka i działaczy społecznych, m.in. obrończynię praw człowieka Leylę Yunus, prawnika Intigama Alijewa oraz pomysłodawcę akcji „Śpiew dla demokracji” („Sing for Democracy”) w 2012 r. i „Sztuka dla demokracji” („Art for Democracy”) w 2013 r., Rasula Jafarova. Ich aresztowania i pokazowe procesy miały miejsce w ostatnich miesiącach. W kraju nie funkcjonują również niezależne media, w grudniu ubiegłego roku zamknięto Radio Wolna Europa i aresztowano znaną dziennikarkę śledczą Khadiję Ismayilovą, która regularnie pisała o masowej korupcji w kraju. Z samą organizacją Igrzysk i budowaniem nowoczesnej infrastruktury wiążą się masowe przesiedlenia ludności Baku. Pomimo, iż Azerbejdżan jest członkiem Rady Europy, nie przestrzega podstawowych gwarancji wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, takich jak niezależność i niezawisłość sędziów, wolność zrzeszania się i zgromadzeń.

Bogactwo Azerbejdżanu wynikające z wydobycia ropy naftowej i gazu jest redystrybuowane wśród elit politycznych. Pieniądze te zamiast służyć mieszkańcom i rozbudowie podstawowej infrastruktury, są wydawane na promowanie kraju oraz rodziny Prezydenta I. Aliyeva. Organizacja Igrzysk kosztowała ponad 8 miliardów dolarów.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, zrzeszone w kampanii „Sport for Rights” skupiającej ponad 30 organizacji pozarządowych z Europy, apelują do uczestników Pikniku o zwrócenie uwagi na naruszenia praw człowieka w Azerbejdżanie. Sportowców i celebrytów, którzy będą biec w biegu „Warszawa – Baku”, prosimy o symboliczne dedykowanie swojego odcinka jednemu z aresztowanych działaczy, np. Leyli Yunus, Intigamowi Aliyevowi, Rasulowi Jafarovowi lub Khadiji Ismayilovej.

Tradycja Igrzysk Olimpijskich zakłada szlachetne współzawodnictwo pod sztandarem równości i szacunku dla drugiego człowieka. Wyrażenie poparcia dla poszanowania praw człowieka w kraju goszczącym Igrzyska jest spójne z wartościami promowanymi przez Komitet Olimpijski. Uwolnienie niesłusznie skazanych bądź zatrzymanych azerskich więźniów politycznych byłoby zgodne z utrwalonym rozumieniem rozejmu olimpijskiego.

Prosimy, nie bądźcie obojętni na tragiczną sytuację naszych koleżanek i kolegów z azerskich organizacji prodemokratycznych!

Adam Bodnar, Wiceprezes Zarządu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Joanna Furmaga, Prezes Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć


Drukuj Drukuj