Deklaracja na rzecz energetyki obywatelskiej

23 kwietnia w gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie została podpisana Deklaracja na rzecz energetyki obywatelskiej zainicjowana przez ClientEarth, Greenpeace, Polską Zieloną Sieć i WWF. To początek współpracy organizacji pozarządowych, obywateli,  samorządów i innych instytuc230415_popieram_ozeji działających na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Wśród sygnatariuszy Deklaracji są eksperci, przedstawiciele świata nauki, samorządowcy, publicyści, a także politycy – Waldemar Pawlak (PSL), prof. Maciej Nowicki (były minister środowiska) i Andrzej Rozenek (poseł na Sejm).

Sygnatariusze deklaracji zamierzają budować szeroką koalicję społeczną, by działać na rzecz zapewnienia wszystkim zainteresowanym podmiotom równych szans związanych z rozwojem rozproszonych źródeł energii odnawialnej oraz poprawą efektywności energetycznej. Nowopowstała koalicja będzie także domagać się od rządzących wprowadzenia sprawiedliwych, przejrzystych oraz efektywnych mechanizmów regulacyjnych, a także przeznaczenia większości dochodów państwa z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla na inwestycje związane z rozwojem energetyki obywatelskiej.

Tekst deklaracji. (pdf)


Drukuj Drukuj