Stanowisko organizacji ekologicznych ws. Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Fundacja ClientEarth, Greenpeace, HEAL Polska i Polska Zielona Sieć wystosowały wspólne stanowisko w sprawie projektu Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska. Organizacje zwracają uwagę, że Program nie będzie miał mocy prawnej ani nie zapewni samorządom środków do walki z zanieczyszczeniem powietrza. Domagają się również m.in. przyjęcia zmian prawnych, które doprowadzą do ograniczenia wykorzystania najbrudniejszych paliw, tworzenia stref ograniczonej emisji w miastach oraz zapewnienia samorządom środków na inwestycje zmniejszające poziom zanieczyszczeń.

Organizacje pozarządowe podkreślają, że z perspektywy zdrowia publicznego walka z brudnym powietrzem powinna stanowić priorytet dla polskich władz. Tymczasem przedstawiony przez Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Ochrony Powietrza, nawet w perspektywie wieloletniej, nie doprowadzi do poprawy jego jakości.

Pełna treść stanowiska organizacji pozarządowych.


Drukuj Drukuj