Nabory do Komitetów Monitorujących RPO 2014-2020

ekoprojektyZachęcamy organizacje pozarządowe do uczestniczenia w wyborach do poszczególnych Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne Województw na lata 2014-2020 ogłaszanych przez Rady Działalności Pożytku Publicznego w 16 województwach.

Szczegóły dotyczące etapów wyborów przedstawicieli społecznych w poszczególnych województwach publikujemy w serwisie ekoprojekty.pl

W części województw odłoszono już wyniki wyoborów, w innych ma miejsce etap zgłaszania kandydatów, a w jeszcze innych odbywa się głosowanie.


Drukuj Drukuj