Konferencja Standardy działania Pozarządowych Organizacji Ekologicznych

logo pzsZwiązek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć serdecznie zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych do udziału w konferencji Standardy działania Pozarządowych Organizacji Ekologicznych (POE). Konferencja odbędzie się w dn. 22 października 2014 r. w Centrum Zielna w Warszawie.

Idea rozwoju równoważącego cele ekonomiczne, ekologiczne i społeczne powoli przebija się w polskim społeczeństwie, a jej promotorzy – organizacje ekologiczne zyskują stopniowo coraz większe poparcie społeczne. Wciąż jednak, bardziej niż inne NGOsy, muszą uwiarygadniać swoją działalność i przełamywać negatywne stereotypy.

Przejrzystość, rzetelność i zaufanie społeczne to podstawa skutecznego funkcjonowania organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim.

Zasady te musza być ciągle rozwijane i aby wzmocnić ten proces wypracowaliśmy zestaw standardów odnoszących się do sfery formalno-prawnej działania organizacji, współpracy z administracją publiczną i biznesem oraz reprezentacji w ciałach dialogu społecznego – Księgę Dobrych Praktyk, Kartę Etyczną oraz Kartę Reprezentacji.

Chcemy podzielić się wypracowanymi rozwiązaniami z szerokim gronem organizacji pozarządowych i przedyskutować możliwości wspólnego wzmacniania całego sektora. Mamy nadzieję, że zaproponowane standardy staną się powszechną praktyką trwale wpisując się w kanon działalności pozarządowych organizacji ekologicznych.

Wydarzenie stanowi podsumowanie dwuipółletniego projektu pt. „Standardy działania Pozarządowych Organizacji Ekologicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w konferencji jest bezpłatny, uczestnikom spoza Warszawy oferujemy zwrot kosztów podróży.

Miejsce konferencji – Centrum Zielna mieści się kilka minut piechotą od Dworca Centralnego, przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

Program konferencji Standardy działania POE

Prosimy o rejestrację na konferencję do 17 października 2014 r.

FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Projekt „Standardy działania pozarządowych organizacji ekologicznych” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Drukuj Drukuj