Konwencja z Aarhus – konferencja 25.09.2014

konferencję podsumowującą wyniki projektu Fundacji Greenmind, realizowanego w partnerstwie ze greenmindZwiązkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, „Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian”, która odbędzie się w Warszawie, w czwartek 25 września 2014 roku.

Na konferencji zaprezentowane zostaną wyniki prowadzonych przez Fundację Greenmind badań stosowania prawa w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie oraz prawa społeczeństwa do udziału w decyzjach dotyczących środowiska. Badanie przeprowadzone zostało na reprezentatywnej próbie 320 gmin z całej Polski i wszystkich 16 Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska (RDOŚ).

Wyniki ilościowe i jakościowe badania (czas oczekiwania na odpowiedź, procent odpowiedzi odmownych i argumentacja organów, różne traktowanie podmiotów, itd.) były podstawą do sformułowania wniosków i rekomendacji. Chcemy je przeanalizować w trakcie dyskusji panelowej z szerokim udziałem przedstawicieli administracji publicznej i ekspertów. Przedmiotem debaty będą także wyniki podobnego badania, które równolegle prowadziła Fundacja Ekorozwoju z Wrocławia.

Swój udział w panelu dyskusyjnym potwierdzili:

 • Maciej Groń – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji,
 • Andrzej Dziura – Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • Ewa Madej-Popiel – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska,
 • Katarzyna Papińska – Doradca w Departamencie Środowiska Najwyższej Izby Kontroli,
 • Magdalena Bar z Kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar.
 • Do dialogu na rzecz skutecznych rozwiązań zapraszamy również Państwa.

  Program konferencji.

  Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza on-line lub wypełnienie i przesłanie pocztą elektroniczną formularza w formacie .doc, znajdujących się w na stronie internetowej Fundacji Greemind do dnia 15 września 2014 roku: formularz rejestracyjny.

  Przedstawiciele organizacji pozarządowych i osoby indywidualne mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży. Zwracamy uwagę, iż liczba osób mogących wziąć udział w konferencji jest ograniczona – osoby zarejestrowane i zakwalifikowane do udziału otrzymają informację zwrotną zawierającą szczegóły organizacyjne. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką projektu – Martą Majką Wiśniewską: marta.wisniewska@greenmind.pl

  Projekt „Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian” realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


  Drukuj Drukuj