Fundusze europejskie 2014-2020 w regionach: dla ludzi i środowiska – 18.09.2014

swiss_contributionPolska Zielona Sieć serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt. „Fundusze europejskie 2014-2020 w regionach: dla ludzi i środowiska”, która odbędzie się w dniu 18.09.2014 w Centrum Konferencyjnym Zielna, ul. Zielna 37 w Warszawie.

W ramach środków unijnych na lata 2014-2020 na działania związane z ochroną środowiska przeznaczone zostanie w sumie aż ponad 19 mld euro. Jesteśmy obecnie w kluczowym momencie ustalania sposobu wydawania tych środków. Dużą odpowiedzialność za ich podział ponoszą obecnie samorządy wojewódzkie. Wiele kluczowych kwestii (np. kto dokładnie i na jakich zasadach może ubiegać się o środki) wyjaśni się na kolejnym, rozpoczynającym się właśnie etapie prac nad uszczegółowieniem programów czy też kryteriami wyboru projektów.

Podczas konferencji, wraz z zaproszonymi prelegentami i ekspertami z instytucji branżowych oraz Urzędów Marszałkowskich podsumujemy dotychczasowe efekty procesu programowania funduszy unijnych w regionach oraz przedstawimy rekomendacje na jego następne etapy. Wierzymy, że wzrost gospodarczy i społeczny stymulowany funduszami UE może się odbywać z poszanowaniem środowiska naturalnego. Wydarzenie stanowi podsumowanie dwuletniego, ogólnopolskiego projektu pt. „Fundusze UE dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013”, zrealizowanego przy wsparciu Szwajcarii ze środków szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wydarzenie ma charakter niekomercyjny, a wstęp jest bezpłatny.

Zaproszenie wraz z ramową agendą konferencji.


Drukuj Drukuj