Współtworzenie miasta może być SMART!

ankieta-bannerBadanie “Miasto dla ludzi i przyrody”, w postaci internetowej ankiety, skierowane jest do wszystkich mieszkańców Krakowa. Ankietę można wypełniać do połowy września, a znajduje się ona na stronie Fundacji Otwarty Plan otwartyplan.org/badanie

Dlaczego Twój głos jest ważny?

Dzięki badaniu poznamy głos mieszkańców Krakowa na temat ważnych problemów ekologicznych związanych z jakością powietrza, transportem, zielenią miejską, a także źródłami pozyskiwania energii. Dowiemy się m.in. jakie środki transportu są przez nas preferowane, jakiego rodzaju zieleni powinno być więcej, czy zauważamy korzyści z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Na podstawie wyników zespół Fundacji przygotuje program jesiennych spotkań z mieszkańcami Krakowa (z rejonów Starego Miasta i Kazimierza, Dębnik oraz Starego Podgórza), by wspólnie szukać rozwiązań problemów ekologicznych tam występujących.

Idea inteligentnego miasta

Wchodzimy w erę miast, które stają się smart cities – tzw. inteligentnymi miastami, w których nowoczesne technologie służą mieszkańcom w poprawie jakości życia. Kraków również będzie pretendował do jego miana w niedalekiej przyszłości. Ale technologie to nie wszystko – według zespołu Fundacji Otwarty Plan smart city powinno być w pierwszej kolejności miastem świadomych i zaangażowanych w jego tworzenie obywateli, którzy mają prawo decydowania o kierunku jego rozwoju. Na jakość życia wpływa również stan środowiska, w jakim żyjemy, dlatego też inteligentne miasto to również przestrzeń, w której przyroda i zrównoważone rozwiązania ekologiczne zajmują ważne miejsce.

Badanie jest częścią kampanii “Czyste powietrze w inteligentnym mieście”. Fundację OTWARTY PLAN tworzą aktywiści miejscy i ekologiczni, a głównym celem Fundacji jest promowanie idei miasta przyjaznego dla ludzi i przyrody.


Drukuj Drukuj