Łańcuch Ludzi – STOP Odkrywce, 23 sierpnia 2014 r.

Gminy Gubin i Brody są położone na złożach węgla brunatnego. Złoże rozciąga się poza granicę Polski. Po niemieckiej stronie od lat trwa eksploatacja złoża. Ogromne koparki czerpakowe wydobywają węgiel, tnąc przy tym ziemię, niszcząc domy i kościoły, boiska szkolne oraz cmentarze.

top-logoJednak czas węgla brunatnego się skończył! Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba instalacji produkujących energię z przyjaznych ludziom i środowisku odnawialnych źródeł energii (OZE). Rośnie liczba prosumentów, czyli podmiotów zarówno konsumujących, jak i produkujących energię w mikroelektrowniach. Rośnie też sprzeciw wobec wydobycia węgla brunatnego metodą odkrywkową w Polsce, Niemczech, Czechach i w wielu miejscach na całym świecie.

Coraz więcej ludzi zaczyna to rozumieć: węgiel brunatny niszczy naszą przyszłość. Każda nowa kopalnia odkrywkowa jest zamachem przeciwko energetyce obywatelskiej, w ramach której każda i każdy z nas ma możliwość produkowania energii z OZE.‎

23 sierpnia 2014 r. między miejsowościami Kerkwitz (Niemcy) a Gubinem (Polska) utworzy się ludzki łańcuch.

Polska Zielona Sieć wraz z kilkunastoma innymi orgaznizacjami zaprsza na wydarzenie. Szczegóły dostępne są na stornie lancuchludzi.pl


Drukuj Drukuj