Cykl szkoleń “Globalny świat pracy – Globalne działania”

Polska Zielona Sieć oraz Rada OPZZ Województwa Małopolskiego ogłaszają nabór uczestniczek i uczestników do drugiej edycji bezpłatnego cyklu szkoleń pt. „Globalny świat pracy – Globalne działania”.

Szkolenia odbędą się w ramach międzynarodowego projektu pt. „Godna Praca – Godne Życie!”, który w Polsce realizowany jest przez Polską Zieloną Sieć oraz Radę OPZZ Województwa Małopolskiego. Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, członków i członkiń związków zawodowych, niezależnych działaczy i działaczek społecznych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia. Podczas sześciu dwudniowych spotkań poruszać będziemy zagadnienia dot. wpływu globalizacji na sytuację pracowników/nic z krajów globalnej Północy i Południa, w tym szczególnie na pozycję kobiet. Poznamy międzynarodowe mechanizmy umożliwiające egzekwowanie praw pracowniczych oraz strategie i narzędzia do prowadzenia lokalnych i globalnych kampanii dot. sytuacji pracowników/ic. Spotkamy się z reprezentantkami sektora odzieżowego z Kambodży, wymienimy się z nimi doświadczeniami w zakresie problemów z wdrażaniem godnych standardów zatrudnienia i podyskutujemy o możliwych wspólnych działaniach. Nie ominiemy też głównych problemów, z którymi stykają się osoby pracujące w Polsce – np. nadużywania umów cywilnoprawnych.

Zapewniamy interaktywne metody działania, elementy edukacji globalnej, multimedialne narzędzia, ciekawych i kompetentnych gości – reprezentantów i reprezentantki związków zawodowych, trzeciego sektora, środowisk akademickich i biznesowych.

Analogiczne szkolenia odbywają się równolegle w 5 krajach, które są partnerami projektu.

Formularz zgłoszeniowy.

Co zaplanowaliśmy? 6 dwudniowych warsztatów (od września 2014 do maja 2015)

 • warsztat wyjazdowy w Rumunii
 • spotkanie z gośćmi z Kambodży
 • możliwość wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do Bangladeszu, do Brazylii i do jednego z europejskich krajów (po jednym miejscu na kraj)
 • możliwość wzięcia udziału w okrągłym stole w Europarlamencie na temat godnych warunków pracy.
 • Organizatorzy pokrywają koszty przejazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania. Szkolenia odbywać się będą w Krakowie. Ilość miejsc jest ograniczona: zajęcia odbywać się będą w 15-osobowej grupie.

  Wymagania w stosunku do uczestniczek/ków:

 • obecność na zajęciach (nieobecność na zajęciach skutkuje skreśleniem z listy)
 • przygotowanie indywidualnego projektu, który upowszechniał będzie we własnym środowisku tematykę projektu do 15 grudnia 2014 r.
 • znajomość języka angielskiego jest bardzo mile widziana
 • Na zgłoszenia czekamy do 7 września. Po 8 września skontaktujemy się z kandydat(k)ami i poinformujemy o wynikach rekrutacji.

  Dwa pierwsze zjazdy odbędą się:

 • 25-26 września 2014 r.: „Jak się żyje i pracuje w globalnej wiosce? Społeczne, gospodarcze i środowiskowe aspekty globalizacji.”
 • 15-16 października 2014 r.: Godna praca, godna płaca, godne życie: obywatelskie strategie na rzecz poprawy sytuacji pracowników globalnego Południa. Spotkanie gośćmi Kambodży.
 • Prosimy o przemyślane zgłoszenia. Zaznaczamy, że spotkania odbywać się będą w dni powszechne, w godz. od 10.00 dnia pierwszego do 16.00 dnia drugiego. Osoby spoza Krakowa muszą wziąć pod uwagę możliwość przyjazdu w dzień poprzedzający szkolenie.

  Jeśli nie są Państwo osobiście zainteresowani naszym szkoleniem, prosimy o przekazanie tej wiadomości potencjalnie zainteresowanym osobom (aktywist(k)om społecznym, student(k)om etc.).

  O projekcie: „Godna praca – Godne Życie!” to międzynarodowy projekt realizowany w Polsce przez Polską Zieloną Sieć oraz Radę OPZZ Województwa Małopolskiego. Głównym celem projektu jest wzmacnianie solidarności międzynarodowej w odniesieniu do kwestii pracowniczych pomiędzy globalną Północą a Południem oraz zbudowanie międzynarodowej sieci aktywistów i aktywistek szerzących ideę godnych warunków pracy. Projekt realizowany jest w 6 krajach: oprócz Polski są to Austria, Brazylia, Bułgaria, Litwa i Rumunia.

  Kontakt w sprawie szkoleń: Iwona Bojadżijewa iwona@zielonasiec.pl


  Drukuj Drukuj