Warsztaty: Masz prawo widzieć. Masz prawo decydować

Dariusz KiełbFundacja Greenmind oraz Polska Zielona Sieć serdecznie zapraszają do udziału w warsztatach MASZ PRAWO WIEDZIEĆ. MASZ PRAWO DECYDOWAĆ, czyli Prawo do informacji o środowisku i jego ochronie oraz udział obywateli w decyzjach wpływających na jego stan, które odbędzie się w dniach 8-9 maja 2014 r. w Warszawie.

Podejmowane przez urzędników decyzje dotyczące środowiska przekładają się na jakość życia każdego mieszkańca naszego kraju, dlatego też każdy z nas ma prawo i powinien angażować się w proces ich podejmowania. Każdy z nas powinien także posiadać pełen dostęp do informacji o środowisku, którymi dysponują władze, aby być dla nich równym partnerem do rozmów i mieć rzeczywisty wpływ na kształtowanie przyjmowanych przez administrację publiczną rozwiązań. Podczas organizowanego przez Fundację Greenmind i Polską Zieloną Sieć warsztatu poznasz swoje prawa dotyczące dostępu do informacji o środowisku i o jego ochronie oraz udziału w decyzjach dotyczących środowiska. Dowiesz się także, jak realizacja tych praw wygląda w Polsce w praktyce. I, co najważniejsze, będziesz mógł pod okiem ekspertów nauczyć się, jak skutecznie korzystać z tych praw, dla dobra ludzi i środowiska. Zapraszamy wszystkich chcących działać lub/i działających na poziomie lokalnym i regionalnym, lokalnych liderów i aktywistów, także związanych z organizacjami pozarządowymi.

Agenda warsztatów (.pdf)

Rejestracja trwa do 24 kwietnia 2014 r.. Prosimy o dokładne i szczegółowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (wszystkie pola są wymagane do rejestracji).

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc na warsztatach, kwalifikacja odbędzie się na podstawie informacji z formularza rejestracyjnego. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane 25 kwietnia.

Ze względu na moduły praktyczne, uczestnicy muszą dysponować sprzętem komputerowym z bezprzewodowym dostępem do Internetu. Warsztaty są bezpłatne. Przewidziano zwrot kosztów podróży.

Szczegółowe informacje: Magda Klarenbach, klara@zielonasiec.pl

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian” przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat projektu: greenmind.pl

fot. Dariusz Kiełb


Drukuj Drukuj