Chcesz zaoszczędzić? Podpisz apel!

save-your-homeZ 8 mld euro środków unijnych, które w latach 2014-2020 mają zostać przeznaczone na inwestycje w zmniejszenie zużycia energii i rozwój jej odnawialnych źródeł powinni skorzystać przede wszystkim zwykli ludzie – podpisz nasz apel do Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Elżbiety Bieńkowskiej oraz od marszałków województw!

>>>> Chcesz zaoszczędzić – zachęcamy do podpisania petycji! <<<<

Do Polski trafi w latach 2014-2020 ponad 8 mld euro środków unijnych na oszczędzanie energii i jej produkcję ze źródeł odnawialnych. To od decyzji Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Elżbiety Bieńkowskiej oraz od marszałków województw zależy, czy zwykli ludzie będą mogli z nich skorzystać, uzyskując finansowe wsparcie na ocieplenie swoich domów i mieszkań czy też mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii, takich jak kolektory słoneczne.

Niestety z analizy dokumentów* dotyczących funduszy unijnych przygotowanej przez Polską Zieloną Sieć wynika, że zwykli ludzie będą mieć ograniczony dostęp do tych środków. Środki na ocieplenie budynków mieszkalnych stanowią zaledwie niewielki procent środków na budynki należące do samorządów. Ponadto, tylko trzy województwa: małopolskie, podlaskie i podkarpackie, chcą wspierać mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii.

Policzyliście już, ile wydaliście na ogrzewanie mieszkania tej zimy? Pewnie zbyt dużo. Rachunki za ogrzewanie można zmniejszyć – trzeba ocieplić ściany, wymienić okna, drzwi czy piec. Skończmy z marnotrawstwem energii. Dodatkowo, każdy z nas może być prosumentem, czyli produkować energię ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby, a nawet sprzedawać nadwyżki prądu do sieci. Dzięki pieniądzom unijnym mamy szansę, żeby zmniejszyć nasze rachunki za energię i zabezpieczyć się przed przerwami w dostawach prądu – mówi Przemysław Kalinka z Polskiej Zielonej Sieci.

Polska Zielona Sieć zachęca Polaków do popisania petycji, w której apeluje, aby co najmniej połowa środków unijnych, które mają zostać przeznaczone na oszczędne wykorzystanie energii i jej produkcję z odnawialnych źródeł w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 wsparła modernizacje energetyczne budynków mieszkalnych oraz rozwój energetyki prosumenckiej.

Anna Drążkiewicz, Specjalistka ds. komunikacji, Polska Zielona Sieć annadrazkiewicz@zielonasiec.pl, tel. 514 32 67 80

*Oszczędnie, odnawialnie, obywatelsko: fundusze europejskie na rewolucję energetyczną w regionach


Drukuj Drukuj