Konferencja – Krakowskie powietrze dziś i jutro, 25 lutego 2014

Konferencja-25-lutego-2014Zapraszamy na konferencję pt. “Krakowskie powietrze dziś i jutro – perspektywy poprawy jakości powietrza w Krakowie do roku 2018” organizowaną w dn. 25 lutego 2014 r. przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, w hotelu Campanile przy ul. Św. Tomasza 34 w Krakowie.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli różnych środowisk i dyscyplin, zajmujących się zagadnieniami jakości krakowskiego powietrza, w szczególności wojewódzkich i gminnych władz samorządowych, mediów lokalnych i ogólnopolskich, pracowników naukowych, przedstawicieli pozarządowych organizacji społecznych i mieszkańców Krakowa. Prelegentami podczas konferencji będą zarówno przedstawiciele administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego i gminnego, naukowcy z kraju i zagranicy, jak i reprezentanci organizacji pozarządowych.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na wystąpienie prof. Patricka Goodmana z Dublin Institute of Technology z Irlandii.

Prof. Goodman zaprezentuje na przykładzie Dublina proces redukcji niskiej emisji i poprawy jakości powietrza, a tym samym oddziaływania zanieczyszczeń na zdrowie i śmiertelność mieszkańców.

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: powietrze.krakow.pl

Prosimy o wypełnienie formularz rejestracyjnego do dnia 20 lutego 2014 r.

Program Konferencji. [pdf]


Drukuj Drukuj