Mazowsze i Małopolska – debaty o Regionalny Programie Operacyjnym

W środę, 18 grudnia 2013 roku odędą się dwie debaty podnoszące „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020″. Jedna dla województwa mazowieckiego, druga dla województwa małopolskiego.

Celem debaty będzie zaprezentowanie i przedyskutowanie postulatów NGO dotyczących programowania i wydatkowania funduszy europejskich na szczeblu regionalnym w latach 2014-2020 w gronie przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz zainteresowanych stron.

Szczegóły dotyczące debaty w Warszawie oraz Krakowie.

Na deabtę w województwie małopolskim zaprasza też Fundacja Aeris Futuro we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.


Drukuj Drukuj