Warsztat dla POE w 4 województwach

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć zaprasza na warsztaty pt. „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020”, które odbędą się w dniach:

    – 23-24 września 2013 w Olsztynie dla województwa warmińsko-mazurskiego (program),
    – 24-25 września 2013 w Krakowie dla województwa małopolskiego (program),
    – 25-26 września 2013 w Kielcach dla województwa świętokrzyskiego (program),
    – 25-26 września 2013 w Szczecinie dla województwa zachodniopomorskiego (program).

Celem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dla programowania i wydatkowania funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla poszczególnych województw na lata 2014-2020. Warsztat stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.”

Więcej szczegółów – ekoprojekty.pl


Drukuj Drukuj