Zmieniaj nawyki na lepsze z PZS

Międzynarodowe warsztaty metodyczne w Krakowie 1-3.07 (25)W dniach 1-3.07.2013 w Krakowie, w ramach projektu „Zmieniaj nawyki na lepsze!”, zrealizowaliśmy trzydniowe międzynarodowe warsztaty metodyczne dla nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją globalną. Tym razem wspólnie uczyliśmy się nowych metod nauczania oraz przybliżaliśmy nauczycielom tematykę związaną z grupami produktów znajdujących się w obrębie głównych zainteresowań uczniów: ubrań i sprzętu elektronicznego.

Warsztaty umożliwiły wymianę doświadczeń nt. wdrażania edukacji globalnej i stosowania metody współdzielonego procesu uczenia się, a także zaprezentowanie narzędzi i metod stosowanych z powodzeniem w różnych krajach Unii Europejskiej. W warsztatach uczestniczyli nauczyciele i eksperci ds. edukacji globalnej z Polski, Słowenii, Szkocji oraz Bułgarii. Zaproszeni przedstawiciele zagranicznych organizacji eksperckich prezentowali:

– Scottish Development Education Centre (Scotdec) – organizacja współpracująca od 1984 z nauczycielami i przedstawicielami oświaty w Szkocji, dysponuje ogromnym doświadczeniem w planowaniu form pracy i narzędzi metodycznych w zakresie edukacji globalnej,

– Creating Effective Grassroots Alternatives Foundation (CEGA) – bułgarska organizacja skupiającą się na wspieraniu potencjału młodzieżowych grup lokalnych, stanowi wsparcie w kwestiach działań wdrażanych wraz z młodzieżą,

– Institute for African Studies (IAS) – słoweńska organizacja zajmująca się badaniem jakości i ewaluacją działań dot. edukacji globalnej i edukacji międzykulturowej.

Z Polski w warsztatach uczestniczyły przedstawicielki: Polskiej Zielonej Sieci, Clean Clothes Polska, Ośrodka Działań Edukacyjnych „Źródła” oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Każda z tych organizacji jest specjalistą w innym zagadnieniu związanym z edukacją globalną, co umożliwiło interesujący i wieloaspektowy przebieg warsztatów.

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z warsztatów i wyjechali z Krakowa przepełnieni entuzjazmem i chęcią działania. Warsztaty były jednym z elementów projektu „Zmieniaj nawyki na lepsze!” i liczymy, że wyniesiona z nich wiedza pozwoli zaangażowanym nauczycielom na realizację dalszych działań projektowych. Kolejne warsztaty metodyczne zrealizowane zostaną w 2014 w Bułgarii. Już się nie możemy doczekać!


Drukuj Drukuj