Ewaluacja w projekcie Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier

W dniach 4-5 lipca w Krakowie zorganizowaliśmy warsztaty ewaluacyjne projektu edukacyjnego “Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” dla regionalnych terenerów z organizacji członkowskich Polskiej Zielonej Sieci. Tym razem skupiliśmy się na działaniach edukacyjnych podejmowanych w szkołach średnich w roku szkolnym 2012/2013. Nasi trenerzy w kilkunastu województwach prowadzili warsztaty, w pierwszej kolejności merytoryczne, a następnie aktywizujące.

Każda ze szkół była przez nas gorąco zapraszana do wzięcia udziału w konkursie, w którym uczniowie przygotwywali film pokazujący interpretację hasła przewodniego projektu oraz prezentujący działania proekologiczne podjęte w szkole i miejscowości.

Wyniki konkursu na etapie wojewódzkim opisaliśmy w artykule Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” już ogłoszone! oraz wyniki etapu ogólnopolskiego: Wyniki najlepszej szkolnej kampanii projektu “Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!


Drukuj Drukuj