XX Sejmik Ekologiczny w Nowej Hucie

Czyste powietrze dla Krakowa - XX Sejmik EkologicznyW czwartek, 6 czerwca jako partner merytoryczny wzięliśmy udział w XX Sejmiku Ekologicznym w 49 Gimnazjum w Nowej Hucie. 50 uczniów w wieku 12-13 lat miało możliwość wykazać się, tym co przygotowali oraz pogłębić swoją wiedzę na temat ochrony środowiska. Z racji, że sejmik był przeprowadzony pod hasłem CZYSTE POWIETRZE dla KRAKOWA, młodzież miała się przygotować do zagadnień związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

Podzieliliśmy się na trzy grupy odpowiadające trzem podstawowym problemom/zagadnieniom: spalanie paliw stałych oraz odpadów w piecach domowych, zrównoważony transport w mieście, zwiększanie zieleni na terenie miasta. Na początku zostały zaprezentowane wyniki zadań z powyższych tematów. Między innymi wyniki badań opinii publicznej, przeprowadzone wśród lokalnej społeczności. Dowiedzieliśmy się, że znaczna grupa osób przyznaje się do spalania odpadów w piecach domowych, duża część mieszkańców jest zainteresowana energią odnawialną. Również są chętni do korzystania z rowerów pod warunkiem, że infrastruktura będzie bardziej przyjazna. Po przedstawieniu naszej prezentacji CZYSTE POWIETRZE dla KRAKOWA, następnym punktem sejmiku były warsztaty. Przygotowaliśmy gry edukacyjne przybliżające takie zagadnienie jak: odnawialne źródła energii (OZE), miejska sieć ciepłownicza, termomodernizacja, eco driving czy guerilla gardening. Omówiliśmy typy paliw niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska oraz ich ekologiczne odpowiedniki, zagrożenia wynikające ze spalania odpadów, rozwiązania transportowe przyjazne mieszkańcom, zalety komunikacji rowerowej, rolę jaką spełnia zieleń w dużych miastach. Uczestnicy mieli tez okazje zapoznać się z gatunkami drzew i krzewów szczególnie przydatnych w zmniejszaniu zanieczyszczeń z powietrza. Na zakończenie wszystkie trzy grupy wykonały prace plastyczne przedstawiające problemy i rozwiązania dotyczące powietrza w mieście oraz podpisały się pod wcześniej przygotowanym listem otwartym, w którym domagają się działań na rzecz czystego powietrza w Krakowie.

Zdjęcia z XX Sejmiku Ekologicznego


Drukuj Drukuj