Dzień informacyjny LIFE+ 2013

W związku z planowanym ogłoszeniem zaproszenia do składania wniosków LIFE+ naborze 2013, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Krajowy Punkt Kontaktowy, zaprasza na Dzień Informacyjny LIFE+, który odbędzie się 21 lutego 2013 r.

Celem konferencji jest rozpropagowanie informacji na temat LIFE+ oraz wymiana doświadczeń między beneficjentami programu LIFE+, a potencjalnymi wnioskodawcami. Obecnie realizowanych jest ponad 40 projektów LIFE w Polsce, z których doświadczeń warto korzystać podczas przygotowywania wniosków aplikacyjnych. Tegoroczny nabór wniosków będzie ostatnim ogłoszonym w obecnej perspektywie finansowej.

LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2013 roku. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat Instrumentu Finansowego LIFE+: European Commision Environment – LIFE Programme

Pliki do pobrnaia: – program Dnia, – formularz zgłoszeniowy.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej: Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE+ Pytania dotyczące programu: life@nfosigw.gov.pl lub telefonicznie: Komponent I – LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna, tel. (22) 45-90-288, 45-90-552, Komponent II – LIFE+ polityka i zarządzanie z zakresie środowiska, tel. (22) 45-90-435, 45-90-167, Komponent III – LIFE+ informacja i komunikacja, tel. (22) 45-90-552, 45-90-435.


Drukuj Drukuj