Uwagi i wnioski do Programu ochrony powietrza dla woj. małopolskiego

program-powietrzeW związku z ogłoszonymi przez Zarząd Województwa Małopolskiego konsultacjami społecznymi projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego i wyznaczonym przez ten organ terminem składania uwag i wniosków do projektu Programu wyznaczonym na dzień 31 stycznia 2013 roku, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć przygotował stosowny dokument.

Uwagi i wnioski do Programu ochrony powietrza.

Jeśli Państwa organizacja nie wypracowała jeszcze własnego stanowiska do projektu Programu, zachęcamy do podpisania się pod uwagami i wnioskami przygotowanymi przez Polską Zieloną Sieć. Proszę o przekazanie informacji zwrotnej, zawierającej nazwę, adres oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej organizację. Dopiszemy wówczas Państwa organizację do sygnatariuszy dokumentu, który złożymy w Urzędzie Marszałkowskim. Dane te prosimy przesłać na adres e-mail: malochleb@gmail.com lub maciej@zielonasiec.pl

Prosimy o zajęcie stanowiska i poinformowanie nas do dnia 30 stycznia 2013 włącznie.

Informacja o konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Uwagi i wnioski składają następujące organizacje pozarządowe: 1. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, ul. Sławkowska 12, Kraków, reprezentowany przez Joannę Furmagę – Prezes Zarządu 2. Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, ul. Stańczyka 12/4, Kraków, reprezentowane przez Barbarę Kazior – Prezes, Małgorzatę Łuszczek – Członka Zarządu 3. Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, ul. W. Anczyca 11/4, Kraków, reprezentowane przez Marcina Wójcika – Członka Zarząd 4. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, ul. Krowoderska 49/1, Kraków, reprezentowane przez Mariusza Waszkiewicza – Prezesa 5. Fundacja Dobra Wola, Al. Modrzewiowa 23A, Kraków, reprezentowana przez Alinę Doboszewską – Prezes Zarządu 6. Fundacja “Szanujmy Godność Człowieka”, ul. Starowiślna 25, Kraków, reprezentowana przez Barbarę Ożarowską-Styczeń – Prezes 7. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18, Kraków, reprezentowana przez Ewę Chromniak – prezeska Zarządu i Annę Pasiekę – członkini zarządu 8. Fundacja Edukacji Obywatelskiej Przyszłość i Praca, ul. Jodłowa 25, Kraków, reprezentowana przez Janusza Moszumańskiego – Prezydent 9. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, Kraków, reprezentowana przez Barbarę Draus – Dyrektor Fundacji 10. Towarzystwa Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń w Krakowie, reprezentowane przez Danutę Szymońską – Przewodnicząca Zarządu 11. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego “Pracownia Obywatelska”, reprezentowana przez Agnieszkę Matuszyńską-Dziewitek – Członka zarządu 12. Fundacja EKOMOST, ul. Biała Droga 7/3, Kraków, reprezentowana przez Justynę Sobolewską-Noel – Prezes Fundacji 13. Fundacją Aeris Futuro, al. Daszyńskiego 22/46, Kraków, reprezentowana przez Joannę Mieszkowicz – Prezeskę 14. Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, ul. Rakowicka 10a, Kraków, reprezentowane przez Marcina Drewniaka – Vica Prezesa 15. Fundacja “Zwierzę Nie Jest Rzeczą”, ul. Batalionu “Skała” AK 8/36, Kraków, reprezentowana przez Izabelę Smolińską – Prezesa Zarządu 16. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, Kraków, reprezentowany przez Pawła Grabkę Komendanta Chorągwi 17. Fundacja Czarna Owca Pana Kota, ul. Na Szaniec 23/36, reprezentowana przez Paulinę Skotnicką – Członkinię Zarządu Fundacji 18. Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, ul. Sławkowska 12, Kraków, reprezentowana przez Przemysława Żaka – Członka Zarządu 19. Fundacja Małymi Krokami, ul. Szwedzka 23/13, Kraków, reprezentowana przez Sylwię Gajownik Prezes, Izabela Parkitna – Mierzwę Członek Zarządu 20. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, pl. Matejki 5/6, Kraków, reprezentowana przez Rafała Serafina – Prezesa Zarządu 21. Fundacja Fundusz Partnerstwa, os. Górali 4, Kraków, reprezentowana przez Annę Woźniak – Prezes 22. Fundacja Rozwoju Gmin Polskich, ul. Mazowiecka 104a/36, Kraków, reprezentowana przez Marię Wojtach – Prezes, Annę Świątek – Viceprezes


Drukuj Drukuj