ALSTOM i antynagroda Public Eye 2013

Czy inwestujący w Polsce ALSTOM otrzyma w Davos antynagrodę Public Eye 2013 za skandale korupcyjne? Energetyczno-transportowy konglomerat Alstom, wobec którego inwestycji istnieje wiele podejrzeń o praktyki korupcyjne mające na celu pozyskiwanie kontraktów, został nominowany do Public Eye Award – antynagrody przyznawanej od 2000r. przez globalne społeczeństwo obywatelskie za „wybitne” działania na szkodę ludzi i środowiska. Alstom jest jednym z siedmiu finalistów, którzy mogą otrzymać tą niechlubną nagrodę podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 2013r. W Polsce Alstom ma kontrakt z Elektrownią Rybnik na dostawę urządzeń dla nowego bloku o mocy 900 MW opalanego węglem kamiennym, oraz złożył najniższą ofertę na budowę bloku węglowego w elektrowni w Turowie. Alstom został nominowany do nagrody przez słoweńską organizację FOCUS, francuską SHERPA France oraz europejską sieć organizacji Bankwatch Network, której członkiem jest Polska Zielona Sieć. Uzasadnienie nominacji wskazuje na zarzuty stawiane przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) a także słoweńską rządową Komisję ds. Walki z Korupcją w związku z praktykami korupcyjnymi dotyczącymi inwestycji w blok elektrowni węgla brunatnego w słoweńskim Sostanj, a także wylicza kilkanaście innych inwestycji w wielu krajach, w trakcie których padały podejrzenia o korupcję. “Chcemy, aby ta nominacja zadziałała na Alstom jak zimny prysznic. Mimo, że wielkiemu biznesowi może wydawać się inaczej, świat nie zamyka oczu na przestępstwa, jakimi są praktyki korupcyjne w celu uzyskania korzyści finansowych i zdobycia pozycji na światowym rynku.” – mówi Kuba Gogolewski koordynator ds. energii z CEE Bankwatch Network – „Mamy również nadzieję, że antynagroda Public Eye dla Alstom będzie sygnałem ostrzegawczym dla międzynarodowych instytucji finansowych, wspierających tego typu konglomeraty publicznymi pieniędzmi. Nie chcemy, by podatki Europejczyków wspierały mętne inwestycje ze skandalami korupcyjnymi w tle.”. Mimo postępowania wszczętego przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Alstom stara się i może otrzymać wsparcie od Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w postaci prawie pół miliarda euro na budowę elektrowni w Sostanj. „Korupcja jest jedną z największych przeszkód dla rozwoju gospodarczego i tworzenia dobrze działających i odpowiedzialnych przed obywatelami rządów. Europejskie instytucje – dbając o reputację instytucji publicznych i społeczne zaufanie do nich – powinny podjąć zdecydowane działania przeciwko wspieraniu publicznymi pieniędzmi firm zamieszanych w skandale korupcyjne. Mam nadzieję, że w przypadku polskich inwestycji Alstom nie usłyszymy o korupcji. Antynagroda Public Eye, przyznana przez globalne społeczeństwo obywatelskie, ma być wyraźnym sygnałem ostrzegawczym dla Alstom”- podsumowuje K.Gogolewski.

Więcej informacji: Nominacja Alstom do antynagrody Public Eye Spot promujący nominację dla Alstom O skandalach korupcyjnych wokół Alstom O wsparciu EBI i EBOR dla inwestycji w Sostanj O antynagrodzie Public Eye Awards

Kontakt: Kuba Gogolewski Koordynator ds. Energii CEE Bankwatch Network Tel: (0048) 22 892 00 86 kuba.gogolewski@bankwatch.org


Drukuj Drukuj