Zależności Globalne. Scenariusze zajęć lekcyjnych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Polska Zielona Sieć przedstawia publikację pt. Zależności Globalne. Scenariusze zajęć lekcyjnych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Scenariusze są aktualnym narzędziem pracy z młodzieżą w zakresie edukacji globalnej.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli i edukatorów, ale nie tylko, do zapoznania się z naszym najnowszym zbiorem 17 scenariuszy lekcji, które obejmują takie tematy jak zrównoważony rozwój, prawa człowieka, zmiany klimatu, odpowiedzialna konsumpcja, sprawiedliwy handel. Każdy z działów poprzedzony jest wprowadzeniem merytorycznym, a prócz tego same scenariusze zawierają sporą dawkę informacji. Dlatego publikacja może być dobrym źródłem wiedzy nie tylko dla nauczycieli. W publikacji podejmowane są problemy znane, a także stosunkowo nowe w edukacji globalnej, np.: – prawo do rozwoju, – grabież energii, – znaczenie i skutki wolnego handlu, – prawa ludności tubylczej, – bogactwa naturalne krajów globalnego Południa, – związek równouprawnienia z rozwojem, – handel żywnością.

Jako pierwsi mieli okazję sprawdzić scenariusze w praktyce uczestnicy szkolenia e-learningowego pt. Zależności Globalne. Przeprowadzili oni lekcje z ich użyciem i publikacja uzyskała wiele pozytywnych głosów. Ułatwieniem dla nauczycieli jest to, że każdy scenariusz posiada przyporządkowaną podstawę programową.

Osoby zainteresowane otrzymaniem papierowej wersji publikacji proszone są o zgłaszanie takiej chęci na adres e-mail: milena@globalnepoludnie.pl Należy podać dokładne dane adresowe oraz ilość na jaką zgłasza się zapotrzebowanie. Uprzedzamy, że mamy ograniczoną liczbę scenariuszy.

Zależności Globalne. Scenariusze zajęć lekcyjnych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Zielonej Sieci. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2012. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Open publication – Free publishing

.


Drukuj Drukuj