24 listopada 2012 – Dzień Bez Kupowania

Co roku w ostatnią sobotę listopada w całej Europie świętowany jest Dzień Bez Kupowania. Również w Krakowie 24.11.2012 z tej okazji odbędzie się happening i akcja informacyjna.

Po co to święto? Polacy należą do jednej piątej ludzkości, która konsumuje ponad 80% produkowanych na świecie dóbr. Gdyby mieszkańcy wszystkich krajów na świecie mieli konsumować tyle, ile przeciętny mieszkaniec Europy, nie starczyłoby zasobów Ziemi. Każda rzecz, którą kupujemy, wymaga bowiem zużycia surowców naturalnych (często nieodnawialnych, jak np. ropa z której powstają wszelkie rodzaje plastiku) i energii (w większości również z nieodnawialnych źródeł), a także powoduje powstanie zanieczyszczeń i emisje CO2 do atmosfery. Poza tym niskie ceny, jakimi wabią nas sklepy, często osiągane są kosztem głodowych płac i bardzo złych warunków pracy ludzi zatrudnionych przy produkcji tych dóbr. W ramach sprzeciwu wobec takiego stanu rzeczy powstał Dzień Bez Kupowania. Nie jesteśmy marionetkami konsumpcji! 24 listopada 2012 przed Galerią Krakowską o godz. 14.00 Polska Zielona Sieć oraz Samba-Ka zapraszają na happening podczas którego pokażemy wspólnie swój sprzeciw wobec nadkonsumpcji, manipulacji stosowanych przez wielkie korporacje i banki oraz łamaniu praw człowieka i niszczeniu środowiska podczas produkcji kupowanych przez nas produktów. Podczas happeningu Plac Nowaka Jeziorańskiego przerodzi się w teatr kukieł sterowanych przez niewidzialną rękę globalnych marek! Gorącą atmosferę wydarzenia zagwarantują rytmy samby!

Wydarzenie organizują: Polska Zielona Sieć (ekonsument.pl), która w ramach kampanii „Kupuj odpowiedzialnie”, od lat promuje odpowiedzialną konsumpcję, której naczelną zasadą powinno być: ograniczaj zakupy! Celem kampanii jest wzrost świadomości oraz zdolności polskiego społeczeństwa do podejmowania odpowiedzialnych środowisko i społecznie wyborów konsumenckich a także zwiększenie wpływu polskich konsumentów na politykę polskich firm i globalnych korporacji w celu podniesienia standardów ich działania w zakresie ochrony środowiska i przestrzegania praw człowieka.

Samba-Ka (sambaka.wordpress.com), która będąc częścią międzynarodowej sieci Rytmów Oporu wykorzystuje afro-brazylijskie rytmy, by wspierać demonstracje, happeningi, akcje uliczne oraz różnego rodzaju twórcze przedsięwzięcia skierowane przeciwko systemom supremacji, w tym różnym formom represji państwa, dominacji ekonomicznej (kapitalizm), zawłaszczaniu przestrzeni publicznej, czy ideologiach i doktrynach głoszących wyższość jednych ludzi nad innymi (faszyzm, seksizm, homofobia). Samba-Ka wspiera działania proekologiczne i wolnościowe.


Drukuj Drukuj