Nowa kultura mobilności – rowerem do szkoły

Jesteście nauczycielami w krakowskiej lub małopolskiej szkole? Chcielibyście, aby Wasi uczniowie dowiedzieli się o jak bezpiecznie poruszać się po mieście rowerem?

Również w tym roku szkolnym Polska Zielona Sieć przeprowadza spotkania z młodzieżą szkolną warsztatowe spotkania o zrównoważonym transporcie w nowoczesnych miastach. Dostrzegając brak wiedzy oraz praktyki, szereg budzących się wątpliwości jakie towarzyszą młodym obywatelom przy wyborze środka przemieszczania się z domu do szkoły i na zajęcia dodatkowe. Jednocześnie stykając się z wieloma przypadkami łamania, a przynajmniej naginania przepisów (np. brak oświetlenia), a często i zdrowego rozsądku, postanowiliśmy podjąć się bezpośredniej edukacji. Podobnie jak w poprzednim roku szkolnym, tak i teraz prowadzimy spotkania z uczniami w szkołach w ramach projektu “Rower – nowa kulura mobilności”. Podczas spotkań dajemy uczniom możliwość podzielenia się doświadczeniami ale i wątpliwościami. Przekazujemy im praktyczną wiedzę, rozdajemy poradniki, puszczamy fragmenty filmu „Miasto w ruchu” (Contested streets) w reż. Stefana Shaeffera.

Nauczycieli zainteresowanych zaproszeniem edukatorów z bezpłatną prelekcją w szkole prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do koorydnatorki projektu Małgorzaty Małochleb, e-mail: malochleb@gmail.com lub nr tel.: 506 457 157.

Spotkania odbywają się w ramach projekt współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, dzięki czemu szkoły nie ponoszą kosztów.


Drukuj Drukuj