Finał konkursu „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”

W ramach projektu Edukacja ekologiczna konsumentów na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej w I kwartale 2012 nasi trenerzy prowadzili zajęcia merytoryczne i aktywizujące w 60 szkołach gimnazjalnych w 12 województwach. W II kwartale tego roku uczniowie z tych szkół przeprowadzili swe mini-projekty w społecznościach lokalnych. Filmowa dokumentacja tych działań była przedmiotem konkursu na etapie wojewódzkim i ogólnopolskim. Oceniano więc nie zdobytą wiedzę czy wynikłe z niej działania ale umiejętność ich zakomunikowania publiczności.

Filmy dokumentują ponad 300 działań, takich jak spotkania z urzędnikami gmin, z nadleśnictwami, z przedstawicielami przemysłu papierniczego, wycieczki do tartaków, kontrakty z dyrekcjami, audyty zużywania papieru, akcje „makulatura za drzewko”, zbiórki makulatury na wykup koni (we współpracy z Klubem Gaja – członkiem Polskiej Zielonej Sieci), przeprowadzanie zajęć dla młodszych klas, minifestiwale filmów o tematyce leśnej, apele nt. bioróżnorodności, przygotowanie autorskich piosenek i koncertów o tematyce leśnej, bookcrossing, eko-design, pokaz ubrań z wiskozy, poszukiwanie towarów certyfikowanych w sklepach, badanie zwyczajów konsumenckich mieszkańców, budowa z drewnianych odpadów bud dla psów do schroniska, robienie zabawek z tartacznych odpadów poprodukcyjny, sadzenia drzew, wykonywanie przedmiotów z masy papierowej i z papieru czerpanego, Dzień bez mięsa i in.

Na etapie wojewódzkim zwycięzcami zostali: woj. dolnośląskie: Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie woj. kujawsko-pomorskie: Zespół Szkół Nr 8 w Toruniu woj. lubelskie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie woj. łódzkie: Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie woj. małopolskie: Gimnazjum Nr 2 w Zakopanem woj. mazowieckie: Publiczne Gimnazjum w Łochowie woj. podkarpackie: Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Chotowej woj. pomorskie: Gimnazjum w Wandowie woj. wielkopolskie: Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół w Kwilczu woj. zachodniopomorskie: Zespół Szkół w Nowym Warpnie

Oficjalne wyniki zwycięzców etapu ogólnopolskiego zostały ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbyła się w czwartek 14 czerwca 2012 roku w Warszawie. Na etapie ogólnopolskim zwycięzcami zostali: 1. Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół w Kwilczu 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Włodawie 3. Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie W uzasadnieniu wyboru jury etapu ogólnopolskiego napisało: O wyborze zwycięskiego filmu z Kwilcza zadecydowało budowanie kampanii i zaprezentowanie zaangażowania i rozwijania działań w klasie, społeczności lokalnej, a następnie lokalnie w mediach, w nadleśnictwie i przemyśle drzewnym. Ogromna ilość działań i pomysłowość (np. budowa bud dla psów) wynikająca z rozpoznania lokalnego zapotrzebowania jest warta wyróżnienia. Forma reportażowa została dobrze zaprojektowana a ujęcia zdjęć pokazują zaangażowanie uczniów i nauczyciela. Zespół z Kwilcza jest też od dawna zaangażowany w działania proekologiczne, więc projekt „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” nie wydaje się być akcyjnym działaniem. Szkoła z Włodawy otrzymuje drugie miejsce za dużą ilość podjętych działań wybranych z „Pakietu edukacyjnego” jak i swoich własnych pomysłów, nawiązano dobrą i stałą współpracę z mediami oraz innymi instytucjami (…). Miejsce III dla Gimnazjum nr 2 w Chojnowie przyznano za bardzo dobre techniczne wykonanie oraz pomysłowość w fabule prezentacji działań. Szkoła zaplanowała po kolei swoje działania oraz zaangażowała społeczność szkolną w tematykę odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Przyznano następujące nagrody: • 3 zestawy sadzonek drzew i krzewów jako nagrody dla 3 zwycięskich klas • 66 zestawów przyborów szkolnych z certyfikowanego drewna – nagrody dla uczniów z 3 klas • DVD i serie płyt edukacyjnych na nagrodę dla 1. klasy na etapie ogólnopolskim konkursu (I edycja projektu): EkoKolekcja – odkryj zaginione światy: • Tajemnice Oceanu • Genesis (Alain Sarde) • Home S.O.S. Ziemia (Luc Besson, Yann Arthus-Bertrand) BBC Earth (David Attenborough): • Życie początek • Prywatne życie roślin • Zadziwiające życie bezkręgowców • Życie pośród lodu Odtwarzacz DVD zawiera deklarację producenta: Low power consumption and environmental packaging asimpleswitch.com zaś pierwsza kolekcja płyt: NAMP Recycled Approved 100%, przyjazny papier, EMAS.

Dodatkowo laureaci 1 i 2 miejsca pojadą do Rumunii na wymianę młodzieży, gdzie spotkają się z rówieśnikami prowadzącymi w tym kraju analogiczne projekty.

Galę ogłoszenia wyników konkursu uświetnił Robert Cyglicki prowadzący kampanię leśną w Greenpeace Poland, który opowiedział o działaniach Greenpeace w Polsce i na świecie na rzecz lasów. Oficjalną część gali zakończyła wycieczka do Biblioteki UW.


Drukuj Drukuj