Konsultacje społeczne Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

Rozpoczął się proces konsultacji społecznych propozycji Programów Operacyjnych dla priorytetów środowiskowych PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” i PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, które będą wdrażane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG 2009-2014).

Mechanizm przewiduje zarówno finansowanie projektów “dużych”, jak i Funduszu małych grantów.

Konsultacje prowadzone będą za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Środowiska wyłącznie przy pomocy specjalnie przygotowanego formularza, który, wraz z propozycjami Programów Operacyjnych, znajdziecie tutaj.

Konsultacje trwać będą do 4 kwietnia 2012 roku.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Ministerstwa Środowiska.


Drukuj Drukuj