Fundusze Europejskie w Europie Środkowej i Wschodniej – droga do zrównoważonego rozwoju czy ślepa uliczka?

CEE Banwkatch Network, federacja pozarządowych organizacji ekologicznych z krajów Europy Środkowo i Wschodniej, opublikowała mapę kontrowersyjnych projektów finansowanych lub starających się o finansowanie ze środków Unii Europejskiej. Na mapie znalazły się projekty z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Estonii, Bułgarii i Macedonii. Są to przedsięwzięcia o istotnym oddziaływaniu na środowisko, w większości przypadków obarczone nieprawidłowościami w procesie ich przygotowania. Dodatkowo, realizacja znacznej części spośród wytypowanych projektów uznana została za nieuzasadnioną również z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Mapa ma zwrócić uwagę decydentów i opinii publicznej na nieefektywne wykorzystanie środków publicznych, jakimi są fundusze europejskie. Jednocześnie w związku z trwającymi już teraz pracami nad przyszłym okresem budżetowym UE (2014-2020), w publikacji zawarto przegląd najważniejszych postulatów organizacji ekologicznych odnośnie reformy funduszy europejskich, tak aby podobnie kontrowersyjne projekty nie były finansowane w przyszłości.


Drukuj Drukuj