Konsultacje w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

26 stycznia 2012 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie kształtu przyszłego Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Do udziału w powyższych konsultacjach Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, w szczególności przedstawicieli sektora pozarządowego, którzy mogą przedstawić swoją opinię poprzez odniesienie się do propozycji i pytań zawartych w dokumencie opracowanym przez RDPP. Ponadto, osoby chcące wypowiedzieć się w bardziej szczegółowy sposób mogą skorzystać z kwestionariusza on-line. Proces zbierania komentarzy i propozycji w ramach niniejszych konsultacji trwać będzie od 26 stycznia do 17 lutego 2012 r.


Drukuj Drukuj