ŚWIATOWY KRYZYS ŻYWNOŚCIOWY – konferencja

konferencja Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, Polska Zielona Sieć oraz Francuski Komitet na rzesz Solidarności Międzynarodowej zapraszają na międzynarodową konferencję, która odbędzie się w dniach 8 – 9 grudnia 2011 r. w Warszawie.

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom wpływu polityk Unii Europejskiej, w szczególności Wspólnej Polityki Rolnej, na rolnictwo i życie mieszkańców krajów rozwijających się. Polska, jako członek UE ma możliwość wpływu na kształt polityk w taki sposób, by ograniczyć ich niespójność w kontekście suwerenności i bezpieczeństwa żywnościowego krajów Globalnego Południa.

Wśród uczestników konferencji znajdą się: Podsekretarz Stanu M.Rolnictwa, przedstawiciele organizacji rolniczych z Afryki, posłowie do Parlamentu Europejskiego i parlamentarzyści RP oraz przedstawiciele polskich i europejskich organizacji pozarządowych,

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu środkami transportu publicznego oraz zapewniają zakwaterowanie dla uczestników spoza Warszawy.

Program konferencji dostępny jest tutaj / You can find the conference agenda here.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesłać do 1 grudnia 2011 na adres: biuro@pkegliwice.pl lub faksem na numer 32/231 85 91.

Please fill in the registration form and send it till 1st of December 2011 to biuro@pkegliwice.pl or by fax: 48 32 231 85 91.


Drukuj Drukuj