TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 2011

teg

W dniach 22-26 listopada br. odbędzie się krakowska edycja Tygodnia Edukacji Globalnej, której tematem przewodnim będą „Media dla Globalnego Rozwoju”. Organizatorem głównym jest SWM Młodzi Światu.

Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna międzynarodowa akcja, która ma na celu zwrócenie uwagi Europejczyków na problemy i kulturę krajów rozwijających się oraz na edukację globalną stanowiącą narzędzie, aby to osiągnąć. W większości krajów tegoroczny TEG odbędzie się w dniach 12–20 listopada.

Temat przewodni krakowskiej edycji TEG-u to „Media dla Globalnego Rozwoju”. Główną ideą wydarzenia będzie podkreślenie roli mediów w globalnym rozwoju, propagowanie edukacji rozwojowej, a przez to zwiększenie zainteresowania problemami i wyzwaniami związanymi z rozwojem na świecie, przybliżenie globalnych współzależności rozwojowych oraz budowanie odpowiedzialnych postaw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi.

Zapoznajcie się z programem TEG.

ppue

„Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. oraz Unii Europejskiej.Treści przekazywane podczas wydarzenia nie odzwierciedlają stanowiska powyższych podmiotów. Za niniejsze treści odpowiada Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”.


Drukuj Drukuj