JAK PROWADZIĆ EDUKACJĘ DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – szkolenie dla nauczycieli

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Serdecznie zaprasza nauczycieli wszystkich przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych na jednodniowe szkolenie pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej “Jak prowadzić edukację dla zrównoważonego rozwoju.”

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji oraz zainspirowanie nauczycieli do wprowadzania zagadnień zrównoważonego rozwoju na różnych przedmiotach w szkołach ponadgimnazjalnych oraz zajęciach pozalekcyjnych.

Szkolenie, prowadzone przez doświadczonych trenerów i ekspertów akademickich, ma ułatwić wprowadzanie złożonych zagadnień zrównoważonego rozwoju w praktykę szkolną jako edukację interdyscyplinarną i holistyczną, rozwijającą krytyczne myślenie oraz skierowaną na rozwiązywanie problemów, a nie tylko ich diagnozowanie. Dotyczy też roli szkoły jako miejsca wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce.

Uczestnicy szkolenia otrzymają: • Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Ministerstwo Środowiska, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem UW oraz miejscowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. • Przydatne w pracy publikacje oraz scenariusze lekcyjne z różnych przedmiotów oraz materiały szkoleniowych zapisanych na elektronicznych nośnikach pamięci.

Zainteresowanych udziałem (w celu otrzymania karty zgłoszenia) prosimy o kontakt z koordynatorami lokalnymi lub mgr Anną Batorczak z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym: a.batorczak@uw.edu.pl.

Szkolenia odbędą się w pięciu miastach, w godzinach 9.00-16.00 w następujących terminach:

  • Warszawa: sobota, 22 października
  • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Solec 57, 00-424 Warszawa. www.warszawa.mscdn.pl Koordynator lokalny: dr Ewa Pyłka Gutowska

  • Szczecin: sobota, 29 października
  • Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, www.zcdn.edu.pl Koordynator lokalny: Zdzisław Nowak

  • Lublin: sobota, 5 listopada
  • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin, www.podn.lublin.pl Koordynator lokalny: Anna Dudek

  • Katowice: sobota, 5 listopada
  • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7; 40-132 Katowice http://www.womkat.edu.pl/ Koordynator lokalny: dr Marek Kaczmarzyk

  • Olsztyn sobota, 5 listopada
  • Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, www.wmodn.olsztyn.pl Koordynatorzy lokalni: Lidia Jaśkowiec, Alicja Szarzyńska

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła na lata 2005-2014 światową DEKADĘ EDUKACJI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, aby upowszechnić edukację prowadzącą do zdobycia umiejętności łączenia w działaniach zagadnień rozwoju i środowiska oraz promocji humanistycznych wartości w życiu. Nowa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego daje możliwość prowadzenia takiej edukacji. Świadczy o tym obecność w obrębie wielu przedmiotów nauczania treści środowiskowych zintegrowanych z zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator: mś

Wykonawca: usb

Patronat honorowy: men


Drukuj Drukuj