Rower – nowa kultura mobilności. Warsztaty dla uczniów

Rower - nowa kultura mobilnościZwiązek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć rozpoczął kolejną edycję działań edukacyjnych w małopolskich szkołach gimnazjalnych i średnich. Po emisjach kinowych filmów Wpuszczeni w korek (Taken for a ride) i Miasto w ruchu (Contested Streets: Breaking New York City Gridlock), przechodzimy do kolejnego etapu – szkolnych spotkań z uczniami.

Zapraszamy nauczycieli do zgłaszania szkół i klas do programu Rower – nowa kultura mobilności. Edukacja ekologiczna i promocja zrównoważonego transportu w Małopolsce. W ramach projektu prowadzone będą warsztaty-prelekcje, w trakcie których postaramy się przekonać uczniów do przyjęcia prośrodowiskowych, dobrych nawyków komunikacyjnych, takich jak np. bezpieczna i odpowiedzialna jazda na rowerze.

Uczniowie, którzy będą najbardziej aktywni podczas lekcji, otrzymają drobne upominki (dzwonki i odblaski rowerowe). Warsztaty będą prowadzone od 30.11.2011r. Udział jest bezpłatny. Podczas warsztatów uczniowie otrzymają Poradnik rowerzysty, zawierający kompendium wiedzy, które powinien znać każdy użytkownik ruchu drogowego, zarówno pieszy, jak i rowerzysta.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenia pod nr tel. 506 457 157, e-mial: malochleb@gmail.com

Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.


Drukuj Drukuj